V 1. pololetí 2021 se meziročně zhoršila jakost pohonných hmot

čoi kontrola paliv

Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje a vyhodnocuje kvalitu pohonných hmot. Ta se v 1. pololetí roku 2021 oproti stejnému období roku 2020 mírně zhoršila, konkrétně z 0,7 % na 1,2 %.Na čerpacích stanicích v ČR provádí odběry vzorků (automobilové benziny, motorové nafty, FAME, LPG, CNG, Ethanol E85). Z níže uvedených tabulek je zřejmé, že jakost pohonných hmot se v 1. pololetí roku 2021 oproti 1. pololetí roku 2020 mírně zhoršila, a to z 0,7 % na 1,2 %.

ČOI kontrola pohonných hmot

Foto: ČOI

Nepatrné zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty (z 1,1 % na 1,0 %). Zhoršení bylo u vzorků automobilových benzinů (z 0,0 % na 0,2 %), LPG pro pohon (z 0,0 % na 4,5 %), ethanolu E85 (z 33,3 % na 50,0 %). U LPG se jednalo celkem o 7 neshod. Čtyři z nich byly zjištěny při opakovaných kontrolních odběrech. Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky FAME (0,0 %), CNG (0,0 %).

Plánovaná kontrolní činnost ČOI v této oblasti byla v 1. pololetí 2021 ovlivněna pandemií způsobenou šířením nákazy onemocněním COVID-19. Proto i počty vzorků pohonných hmot nebyly odebírány v takovém množství jako v obvyklé situaci.

Biopaliva v pohonných hmotách
V průběhu 1. pololetí 2021 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 663 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložky u 2 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 532 vzorků a nebylo zjištěno překročení stanovené hodnoty.

Celou zprávu si můžete prohlédnout tady (doc).

Zdroj zprávy: Česká obchodní inspekce
ČOI