V Bruselu jednali ministři pro energetiku. Evropská komise připraví návrhy řešení v řádu dní

plyn

Česká republika jako předsednická země v Radě EU svolala na pátek 9. září mimořádnou Radu ministrů pro energetiku. Ministři pod vedením ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely diskutovali o jednotlivých možnostech celoevropského řešení problému vysokých cen energií. Rada se shodla na zadání pro Evropskou komisi, aby v řádu dní vydala právní návrhy, které následně členské země schválí. Cílem je, aby byl celý legislativní proces dokončen co nejdříve. Ministři se také shodli, že jedním z hlavních opatření vedoucích ke snížení tlaku na ceny energií je snižování poptávky po elektřině.

„Dnes jsem řekl, že uděláme vše, co bude třeba, abychom naše domácnosti a náš průmysl ochránili před vysokými cenami energií. Nemáme týdny, máme dny. Spolu s Evropskou komisí přijdeme s okamžitým, konkrétním řešením. A schválíme ho do konce září,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Zadání pro Komisi vycházející z pozic členských států zahrnuje například možnost využití nadměrně vysokých zisků výrobců elektřiny k financování opatření ke snížení dopadů vysokých cen energií na občany a firmy, k investicím do úspor, obnovitelných zdrojů energie a dalších bezemisních technologií. Bez dalších odkladů by měl být také prodloužen Dočasný krizový rámec umožňující veřejnou podporu firem zasažených důsledky ruské agrese proti Ukrajině. Státy se také shodly na tom, že je potřeba, aby Komise přišla s návrhem navýšení likvidity na trhu s elektřinou a pojistkami proti manipulacím trhu. Řada členských států zdůraznila nutnost ve střednědobém horizontu revidovat celkové fungování trhu s elektřinou, tak aby reflektoval nové tržní podmínky.

Komise by také měla přijít s návrhem zastropování cen plynu, jehož nastavení ale na základě zadání členských států nesmí ohrozit dodávky plynu do Evropy. Část ministrů otevřela téma emisních povolenek, debata zřejmě bude směřovat k uvolnění povolenek z tržní rezervy. České předsednictví toto téma diskutuje také v rámci jednání neformální Rady ECOFIN, která aktuálně probíhá v Praze.

Evropská komise má připravit návrhy v řádu dní, představit by je měla na začátku příštího týdne. Česká republika je připravena svolat další mimořádné jednání Rady ministrů do konce září. Také ministři ostatních unijních zemí vyjádřili připravenost se znovu sejít k definitivnímu odsouhlasení společných opatření.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo