V Bruselu zasedala Rada ministrů EU pro konkurenceschopnost

rada eu logo

Nástroj pro mimořádné situace na vnitřním trhu jako jistota volného pohybu osob, zboží a služeb nebo návrh nařízení o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků. V Bruselu zasedala Rada ministrů EU pro konkurenceschopnost (COMPET). Ministři diskutovali i o posílení odolnosti vnitřního trhu v kontextu války na Ukrajině.

„Nejprve jsme diskutovali o návrhu nařízení o vzniku nástroje pro mimořádné situace na vnitřním trhu. Návrh by měl zajistit volný pohyb osob, zboží a služeb a zajistit snadnější komunikaci mezi orgány EU, členskými státy a podnikateli v době krize. Kromě toho zahrnuje také nástroje pro sledování dodavatelských řetězců, vytváření strategických rezerv, opatření k zajištění dostupnosti dodávek zboží a služeb souvisejících s krizí nebo také cílenou a koordinovanou distribuci strategických rezerv v členských státech,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Dále jsme diskutovali o nařízení o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků, jehož cílem je snížit negativní dopady životního cyklu výrobků na životní prostředí a zlepšit fungování vnitřního trhu.“

Ministři diskutovali o nedávných krizích, které ukázaly, že narušení jednotného trhu představuje výzvu. Hlavním cílem je připravenost zemí EU na odstraňování překážek a využití potenciálu pro hospodářský růst.

„Shodli jsme se na tom, že jednotný trh je základním kamenem naší ekonomiky. Jeho řádné fungování, zejména v krizové situaci, je zásadní,“ říká ministr Síkela.

Řešení ruské agrese vůči Ukrajině je jednou z hlavních priorit českého předsednictví, která má podporu unijních ministrů.

„Panovala všeobecná shoda, že musíme lépe integrovat ukrajinské podniky do hodnotových řetězců EU a naopak. Jsme připraveni pokračovat v této debatě na různých úrovních v následujících týdnech a měsících,“ dodává ministr Síkela.

ADK

Reklama

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo