V Česku se i během covidu držel rostoucí trend přihlašovaných a zapsaných ochranných známek

UPV

V České republice se drží vysoký počet podaných přihlášek a zapsaných ochranných známek. Podle Úřadu průmyslového vlastnictví bylo v roce 2021 podáno celkem 9067 přihlášek ochranných známek (v roce 2020 to bylo 9220) a 6049 ochranných známek bylo zapsáno (v roce 2020 to bylo 6290). V roce 2021 bylo v České republice podáno celkem 9067 přihlášek ochranných známek (7669 národní cestou, 1398 mezinárodní cestou). Zapsáno bylo v roce 2021 v České republice 6049 ochranných známek (5574 národních, 1533 mezinárodních).

Zapsané ochranné známky:
2017 6711
2018 6192
2019 6648
2020 6290
2021 6049

Podané přihlášky ochranných známek:
2017 9909
2018 9647
2019 9623
2020 9220
2021 9067

Situace v České republice je srovnatelná se situací v dalších zemích Evropské unie. Ve srovnání se státy střední Evropy si Česká republika vede dobře, v přepočtu na počet obyvatel zde bylo podáno více přihlášek ochranných známek než např. na Slovensku, v Polsku nebo Maďarsku. Oproti státům západní Evropy nicméně stále zaostává, v těchto státech se přihlášek ochranných známek podává více.

Data o počtu přihlášek ve vybraných zemích v letech 2017-2020 jsou následující:
2017 2018 2019 2020
Rakousko 8195 8633 8862 8616
Německo 76707 75252 78323 89247
Maďarsko 5644 5451 5288 5165
Polsko 17127 16105 16579 16217
Slovensko 4344 4089 4072 4032
Švédsko 10643 9213 9726 10017
Portugalsko 20408 21328 21514 21582

Pro celkový obraz je třeba vzít v úvahu také přihlášky ochranných známek Evropské unie podané českými přihlašovateli, jejichž počty rostou.

Počty přihlášek ochranných známek EU podané českými přihlašovateli:
2017 1090
2018 1262
2019 1334
2020 1403
2021 1981

„Jak vyplývá z výše uvedeného, na národní úrovni se počty přihlášek ochranných známek mírně snižují, ovšem na úrovni Evropské unie se zvyšují, což je výrazně lepší varianta, než kdyby tomu bylo naopak. Svědčí to o expanzi ekonomických aktivit českých podnikatelů do zahraničí,“ vysvětluje předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl.

V roce 2021 bylo nejvíce národních přihlášek ochranných známek přihlášeno pro
následující skupiny výrobků a služeb:
– propagační činnost (3813)
– výchova, zábava, sport (2597)
– přístroje (1509)
– papírenské výrobky (1506)
– různé služby, vědecké služby (1449).

U ochranných známek Evropské unie bylo ve stejném období pořadí následující:
– přístroje (24557)
– propagační činnost (20626)
– různé služby, vědecké služby (16906)
– výchova, zábava, sport (11916)
– oděvy, obuv (10387).

Podle advokáta Daniela Macka z kanceláře MACEK.LEGAL se povědomí podnikatelů o ochranných známkách v posledních letech rozšiřuje.

„Naše zkušenosti i zkušenosti našich klientů ukázaly, že je opravdu důležité si své nápady ochránit. Hodně podnikatelů obecně na ochranu duševního vlastnictví dříve zapomínalo nebo její řešení odsouvali na později, což se jim často nevyplatilo. Osobně mám ve svém okolí pocit, že registrací ochranných známek každoročně přibývá. Jen minulý rok jsme pro naše klienty zaregistrovali přes 70 ochranných známek a letos tento trend pokračuje,“ říká Daniel Macek.

Zdroj zprávy: Úřad průmyslového vlastnictví
UPV