V ČR i v Evropě roste obava firem z možného oslabení domácí poptávky

poptávka

Největšími úskalími rozvoje podnikání v ČR budou v roce 2020 rostoucí cena práce, nedostatek kvalifikované pracovní síly a nadměrná administrativní zátěž. Letos stejně jako ve zbytku Evropy ale výrazně rostou také obavy firem z možného oslabení domácí poptávky. Vyplývá to ze šetření Evropské asociace obchodních a průmyslových komor, které data za české firmy dodává Hospodářská komora České republiky.

Ze šetření 2020 Economic Survey, do kterého se letos zapojilo 53 tisíc podniků z 28 zemí, vyplynulo, že evropské podniky se nejvíce obávají vývoje domácí poptávky v příštím roce. Oproti loňsku se ale výsledky výrazněji liší země od země. Západní země se více obávají možného oslabení zahraniční poptávky, země střední a východní Evropy včetně ČR hlavně napjaté situace na trhu práce.

Výraznější rozdíly jsou i v rámci samotné ČR. Zatímco zpracovatelský průmysl trápí spíše ceny energií a surovin a zahraniční poptávka, ve stavebnictví je to zejména domácí poptávka, ve službách pak administrativní zátěž.

Obavy z přístupu firem k financím nebo riziko kurzových změn nadále hrají jen okrajovou roli podobně jako hrozba spojená s brexitem. Evropské podniky těmto úskalím rovněž nepřikládají důraz. Jednou z mála výjimek je Německo, kde firmy vnímají brexit výrazně negativně, s 46 % respondentů se stala třetí nejvíce palčivou překážkou rozvoje podnikání v SRN.

domácí poptávka

Zdroj: Hospodářská komora ČR – Komorový barometr, říjen 2019, 564 respondentů

domácí poptávka

 

Zdroj: European Economic Survey 2020, podzim 2019, 52 935 respondentů z 28 zemí Evropy, výsledky váženy dle jejich podílu na celkovém HDP skupiny

Evropská asociace obchodních a průmyslových komor (EUROCHAMBRES) zastupuje více než 20 milionů podniků a 1700 regionálních a místních komor ve 44 zemích. Hospodářská komora ČR vstoupila do EUROCHAMBRES jako přidružený člen 3. října 1994 a stala se plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004. Letos v říjnu byl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý zvolen náměstkem prezidenta EUROCHAMBRES.

Zdroj zprávy: Hospodářská komora ČR
Autor: Miroslav Diro, Karina Kubelková
Zdroj obrázků:
EUROCHAMBRES Economic Survey 2020 – Infografika: http://bit.ly/EES2020Infographic
EUROCHAMBRES Economic Survey 2020 – Analýza: http://bit.ly/EES2020Report