V Dukovanech vyvezli palivo z reaktoru třetího výrobního bloku a provádí kontrolu reaktoru a bezpečnostních systémů

Dukovany

Bez paliva je od středečního večera reaktor třetího výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany, které energetici vyvezli z důvodu plánovaných údržbových prací bezpečnostních systémů a pro vnější kontrolu reaktoru. Vyvážka všech 349 palivových a regulačních kazet a 37 absorbátorů probíhala nepřetržitě po dobu tří dnů. Palivo spolu s 90 čerstvými kazetami by měli energetici vrátit do reaktoru na konci měsíce.

Dukovany

Součástí 35. odstávky třetího výrobního bloku je vedle výměny části palivových kazet a pečlivé kontroly tlakové nádoby reaktoru také generální oprava dvou hlavních cirkulačních čerpadel a posílení bezpečnostních systémů, pro které je nutné snížit hladinu vody v reaktoru a vypustit všechny potrubní smyčky reaktoru. „Tato modernizace bezpečnostního systému umožní do budoucna nepatrné zvýšení tepelného výkonu reaktoru, díky kterému bychom mohli vyrobit více bezemisní elektrické energie,“ řekl Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Dukovany

Energetici proto museli z reaktoru vyvést všechny palivové i regulační kazety do sousedního bazénu skladování bazénu skladování vyhořelého paliva, který se nachází v bezprostřední blízkosti reaktoru. Manipulace s palivem probíhají pod vodou, která funguje jako stínění před ionizujícím zářením. Na celý proces, který probíhá více méně automaticky a nepřetržitě, dohlíží obsluha zavážecího stroje a kontroluje správnost provedení jednotlivých kroků, kterých bylo celkem 423.

Dukovany

Po celou dobu, kdy je reaktor odstavený a probíhá výměna paliva nebo jako nyní, kdy je palivo uloženo v bazénu skladování, je nutné odvádět teplo, neboť palivo i po odstavení produkuje teplo z radioaktivního rozpadu. Po vyvezení všech palivových kazet do bazénu skladování je celkový zbytkový výkon uložených kazet cca 3 MWt.

Dukovany

Po dokončení plánovaných prací energetici do reaktoru vrátí 259 původních palivových kazet, které doplní o 90 čerstvých. Zpětné zavážení energetici plánují na konec října. Palivové kazety, které se už nevrací do reaktoru, zůstávají přibližně 5 až 7 let v bazénu skladování vedle reaktoru. Poté je technici převezou ve speciálních kontejnerech do skladu použitého paliva, který je přímo v areálu elektrárny. Za celých 37 let bezpečného a spolehlivého provozu elektrárny je v Dukovanech 113 kontejnerů s použitým palivem, které v nich může být umístěno 60 let.

Jiří Bezděk , mluvčí ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ