V Evropě se zvedá nálada firem a české malé a střední podniky jsou na tom lépe než ve zbytku Evropy

Hospodářská komora

Navzdory rizikům plynoucím z brexitu ve většině zemí EU nečekaně roste Index podnikatelské nálady malých a středních podniků. V ČR Index mírně klesl, nicméně očekávání českých malých a středních podniků, tedy firem do 250 zaměstnanců, co do počtu objednávek, objemu investic nebo nabírání zaměstnanců pro následujících šest měsíců naznačuje obrat k lepšímu. Vyplývá to z mezinárodních výsledků organizace SMEunited, které data firem za ČR dodává Hospodářská komora.

Ačkoliv nálada malých a středních podniků v zemích potenciálně nejvíce poškozených brexitem, což jsou dle SMEunited Velká Británie, Irsko, Dánsko a Belgie, se od loňska výrazně propadla, malé a střední podniky v EU jako celku, včetně ČR, nevěří, že by rizika včetně brexitu měla na jejich podnikání vážné dopady. Svědčí o tom Index podnikatelské nálady za celou EU, který se zlepšil o půl bodu na 77,1. Nálada českých podniků je stále výrazně lepší než ve zbytku EU.

Firmy do 250 zaměstnanců jsou silně závislé na domácí poptávce, která roste díky klesající nezaměstnanosti a rostoucím mzdám. Zlepšení kondice evropských podniků s ohledem na teritoriální strukturu českého exportu může posílit poptávku po tuzemských výrobcích. To by se příznivě projevilo i na zakázkách českých firem a na růstu českého hospodářství.

index podnikatelské nálady

Zdroj: Komorové barometry a The EU Craft and SME Barometers; leden 2017 až říjen 2019

Skupina Brexit: Země potenciálně nejvíce poškozené odchodem Spojeného království z EU, tj. Spojené království, Irsko, Dánsko a Belgie.

index podnikatelské nálady

Zdroj: Komorové barometry a The EU Craft and SME Barometers; leden 2017 až říjen 2019

Skupina Sever: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Spojené království, Švédsko.

Skupina Jih: Chorvatsko, Kypr, Řecko, Irsko, Itálie, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko.

Index podnikatelské nálady malých a středních podniků je publikován dvakrát ročně vždy před zasedáním Evropské rady na základě odpovědí 30 tisíc podnikatelů v rámci členských a partnerských zemí SMEunited. Metodika šetření i výpočtu je pro všechny země shodná. Index je počítán jako průměr malých a středních podniků, které nahlásily pozitivní nebo stabilní situaci a očekávají pozitivní nebo stabilní vývoj pro další období. Proto se Index může pohybovat od 100 (vše pozitivní nebo alespoň neutrální) do 0 (vše negativní).

Zdroj zprávy: Hospodářská komora ČR