V huti stáčeli první med z vlastních úlů

med z rekultivace

Sladkou odměnu si vysloužili v Třineckých železárnách. Před rokem tady v areálu a na rekultivované skládce instalovali tři včelí úly. První z nich už vydal první litry voňavého květového medu.

Jeden z úlů loni v létě pracovníci železáren umístili nedaleko budovy ředitelství, kde na jaře kvete mnoho druhů okrasných keřů a trvalek. Právě z něho bylo možné vytáčet med jako první. „Výnos z tohoto úlu byl 5 litrů medu. Je to dobrý výsledek s ohledem na skutečnost, že se jedná o mladé včelstvo a letošní jaro nebylo pro produkci medu příznivé. Včelám se i v areálu zjevně dobře daří,“ míní vedoucí odboru životního prostředí v huti Radim Klimša.

třinec med z rekultivace

Další dva úly firma loni pro včely připravila nedaleko válcovny drátu, kde na ploše rekultivované skládky vznikla rozsáhlá travnatá plocha s květnatou loukou i keři. V jednom z úseků firma vysadila květnatou louku s 28 druhy bylin a na další ploše vznikla fialově kvetoucí louka svazenky vratičolisté, která je díky svému nektaru s vysokým obsahem cukrů ideální potravou pro včely. K jejich stáčení dojde v nejbližších týdnech, až rostliny odkvetou.

O úly se stará včelařka a zaměstnankyně odboru životního prostředí ve fabrice Jana Madejová. Med z produkce tří úlů fabriky bude sloužit jako dárkový předmět pro návštěvy hutě. Je důkazem, že prostředí fabriky je dnes ekologicky čisté také díky inovacím technologií a masivním investicím do odprášení hutního provozu.

„Jde o další krok ke zlepšování životního prostředí, k němuž se v regionu hlásíme. A jak říká staré přísloví, víme, že kdo má med v almaře, ten neshání lékaře,“ uzavírá s úsměvem Radim Klimša.

Rekultivovaná skládka
Skládka byla založena v roce 1981, ukládaly se tady odpady stavební, průmyslové a z podnětu města Třince v menší míře i směsný komunální odpad. Tato menší část skládky o rozloze 4 hektarů byla zrekultivovaná a ozeleněná již v roce 1990, o deset let později železárny na více než 2 hektarech této plochy vysadily stromy. Ve druhé části skládky velikosti přesahující 11 hektarů se od roku 1990 začaly ukládat již pouze inertní odpady.

rekultivace třinec

Ukládání odpadů na druhé části skládky již bylo ukončeno a zaplněná plocha prošla rovněž následnou rekultivací. V roce 2015 využily Třinecké železárny pro technické zabezpečení 185 000 tun zeminy z výkopových prací při stavbě Werk Areny. V této části firma loni vysadila kvetoucí louky a umístila úly.

Zdroj zprávy: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Třinecké železárny