V Mladé Boleslavi nabídne zájemcům novou práci více než dvacítka firem

Forjobs

Volná pracovní místa především ve strojírenství, v gastronomii, IT, logistice, autodopravě nebo třeba v administrativě nabídne celkem 25 významných zaměstnavatelů z Mladoboleslavska na Burze práce. Akce, na jejíž organizaci se podílí i Úřad práce ČR, proběhne v úterý 24. 5. 2022 mezi 9.00 – 16.00 hodinou v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Vstup je pro návštěvníky zdarma.

práce

Burza práce je určena všem, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit tu stávající, absolventům škol, ale i občanům Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Cílem je pomoci zaměstnavatelům s obsazováním volných pracovních míst a snaha o co největší sladění nabídky a poptávky na trhu práce.

„Nedílnou součástí akce bude i poradenství, které zájemcům poskytnou naši specialisté. Příchozí se od nich mimo jiné dozví, co jim může Úřad práce ČR v rámci zprostředkování zaměstnání nabídnout, o jaké profese je na trhu zájem či jak jim může, pokud přicházejí ze zahraničí a chtějí u nás pracovat, pomoci s financováním kurzů českého jazyka. Obracet se na ně mohou i zaměstnavatelé, kteří mají zájem o spolupráci,“ vyjmenovává ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Mladé Boleslavi Pavel Krpálek.

Pro návštěvníky budou připraveny letáky s nabídkou volných pracovních míst, včetně uvedených e-mailových a telefonních kontaktů. Materiály budou k dispozici také v ukrajinském překladu a na místě bude i tlumočník. Ke konci dubna činil podíl nezaměstnaných osob v okrese Mladá Boleslav 2,2 %. V evidenci Úřadu práce ČR bylo v tomto regionu celkem 1 935 uchazečů o zaměstnání. Zdejší zaměstnavatelé nabízeli jeho prostřednictvím 9 701 volných pracovních míst. Největší zájem měli o pracovníky ve službách, zemědělství a ve zpracovatelském průmyslu. Aktuálně je na Mladoboleslavsku zaměstnáno cca 1.100 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Nejčastěji pracují ve výrobě v logistice nebo ve službách. Zpravidla se jedná o dlouhodobě neobsazená pracovní místa.

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR
úřad práce