V OP TAK je pro podnikatele připraveno 81,5 miliardy korun

MPO logo

Na podporu českých podnikatelů se v období 2021–2027 zaměří nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstva průmyslu a obchodu. Celková alokace z fondů Evropské unie činí 81,5 mld. Kč. Podpora je zaměřena na celé území ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

„Výzvy, které před nás postavila dnešní doba, jsou obrovské. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost nám může alespoň částečně pomoci se jim postavit,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Dnes lépe, než kdy jindy vidíme, že ekonomický růst a energetická svoboda nejsou samozřejmostí. Proto využijme každé příležitosti, kterou nám naše členství v Evropské unii poskytuje.“

Podoba programového dokumentu OP TAK je v závěrečném kole vyjednávání s Evropskou komisí a finální schválení se očekává do konce června. První otevřené výzvy budou následovat v letních měsících. Při příležitosti blížícího se startu OP TAK uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu zahajovací konferenci.

Konference přivítala hospodářské a sociální partnery, potenciální žadatele i širokou veřejnost, kterým poprvé představila podporované aktivity (dříve programy), zásadní novinky, změny v požadavcích při zpracování žádosti o podporu a nejen to. Ministerstvo seznámilo zájemce s parametry prvních výzev na rok 2022 a vyzvalo podnikatele k přípravě nových projektů.

OP TAK navazuje na svého programového předchůdce Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a láká na další příležitosti podpory podnikání v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace, rozvoje podnikání a dovedností, digitální infrastruktury, chytré energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility.

„V novém programovém období klademe nadále důraz na podporu výzkumu a vývoje, pozornost se však více zaměří na úsporu všech zdrojů. Významná část prostředků proto směřuje do oblasti cirkulární ekonomiky, úspor vody v průmyslu, a především osvědčených úspor energie, které budou i s ohledem na růst cen energií patrně nejatraktivnější podporovanou aktivitou operačního programu,“ říká náměstek pro EU fondy Marian Piecha.

OP TAK primárně cílí na malé a střední podniky. Nově nabídne podporu i pro kategorie „small mid-caps“ a „mid-caps“ a stejně jako v předchozích letech umožní zapojení velkých podniků v oblastech výzkumu a vývoje nebo energetiky. U vybraných aktivit budou moci být podpořeni i provozovatelé výzkumných a inovačních infrastruktur nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí, dále kraje nebo obce, či státní organizace a organizační složky státu.

Záznam z konference je k dispozici zde…

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo