V Praze se sešli ministři pro vnitřní trh a průmysl Evropské unie

eu mpo

V Praze se uskutečnilo neformální jednání ministrů zemí Evropské unie pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl), kterému předsedal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Hlavním tématem bylo zvyšování přidané hodnoty, inovativnosti a konkurenceschopnosti celé EU napříč regiony. Hlavní důraz byl kladen zejména na regiony, které dle Regionálního inovačního skóre zaostávají za těmi nejlepšími, což jsou často regiony na venkově či geograficky vzdálené regiony.

mpo eu

 

„Diskutovali jsme o tom, jak využít probíhající transformace průmyslu, abychom pomohli zaostávajícím regionům v rozvoji, tedy zejména v přilákání průmyslu s vyšší přidanou hodnotou,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „To je v souladu s naší předsednickou prioritou posilovat strategickou odolnost ekonomiky EU.“

Delegáti ze zemí EU, Evropského hospodářského prostoru, společně s představiteli Evropské komise řešili také probíhající proměny unijního hospodářství. Procesy dekarbonizace, digitalizace, budování odolnosti a otevřené strategické autonomie vedou Evropu k reflexi toho, jakým způsobem je navázána do globálních hodnotových řetězců, a ke snaze snížit své strategické závislosti. Pro dosud zaostávající regiony je to příležitost připojit se do nově vznikajících hodnotových řetězců pro strategické produkty (vodík, baterie, čipy atp.) na lukrativnějších úrovních hodnotového řetězce, jako je například na výzkum, vývoj či marketing.

Na část jednání byli ministři rozděleni do tří workshopů, kde diskutovali o vnitřním trhu jako příležitosti pro regiony, o digitalizaci a dekarbonizaci zaostávajících regionů a také o odolnosti vnitřního trhu v kontextu války na Ukrajině. Workshopů se účastnili i hosté z řad podnikatelů a akademické sféry.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo