V roce 2018 CzechInvest dojednal investice za více než 36 miliard korun

czechinvest

V loňském roce pomohla agentura CzechInvest do České republiky dojednat 82 investičních záměrů tuzemských i zahraničních firem v souhrnné výši 36,7 miliardy korun. Každá pátá investice je high-tech projektem, tedy vysoce technologicky orientovaným nebo navázaným na výzkum a vývoj. V 60 případech se jedná o expanze firem, které již v České republice působí, 69 investorů plánuje na své záměry využít podporu ve formě investičních pobídek.

Mírný pokles dojednaných investic oproti předcházejícím rokům způsobuje komplikovanější situace na českém trhu práce. Kvůli nedostatku pracovní síly někteří investoři umisťují své aktivity v jiných zemích střední a východní Evropy. Investice, které dosud přinášely vysoké počty méně kvalifikovaných pracovních míst, však už nadále nepatří mezi ty, na které se CzechInvest zaměřuje. CzechInvest podle nové strategie pečlivěji vybírá ty, které jsou pro české hospodářství přínosnější.

czechinvest„Naším zájmem, vycházejícím z Inovační strategie ČR 2019-2030, jsou investice přinášející do Česka nové technologie a know-how nebo tak zvané chytré investice, tedy investice vhodně lokalizované, aby naplňovaly potřeby daného regionu,“ vysvětluje Patrik Reichl, od července pověřený řízením agentury CzechInvest. „Pomůže nám v tom i novela zákona o investičních pobídkách, která nastavuje podporu právě pro tento typ investic. V příštích letech chceme aktivněji oslovovat a vyvolat zájem investorů například z oblasti letectví, vývoje softwaru či pokročilých automobilových technologií, jako jsou například samořiditelná auta,“ dodává.

S českými firmami pomohl CzechInvest v roce 2018 dojednat 47 investičních projektů v souhrnné výši 23,1 miliardy korun. K nejčastějším zahraničním investorům patří Němci (8 investičních záměrů v souhrnné výši 2,6 mld. Kč), Japonci (5 investičních záměrů v souhrnné výši 3,1 mld. Kč) a Britové (5 investičních záměrů v souhrnné výši 0,6 mld. Kč). Z Číny do České republiky s pomocí CzechInvestu míří investice 4 firem ve výši 3,8 miliardy korun.

Nejvíce investičních záměrů dojednal CzechInvest z oblasti plastikářského průmyslu (16, 5,8 mld. Kč), dále z kovodělného a kovozpracujícího průmyslu (12, 5,6 mld. Kč) a výroby motorových vozidel (12, 6,8 mld. Kč). Nejvíce investic míří do Moravskoslezského kraje (13, 4,9 mld. Kč), dále do Jihomoravského (9, 2,3 mld. Kč) a Ústeckého kraje (9, 7,1 mld. Kč).

Největším CzechInvestem v roce 2018 dojednaným investičním záměrem je rozšíření výroby světel do automobilů firmy Varroc Lighting Systems v Bohumíně a Novém Jičíne (2,5 mld. Kč). K high-tech investicím se řadí například rozšíření a diverzifikace výroby elektroniky do elektromotorů firmy ZF Electronics Klášterec v Kadani (2 mld. Kč) nebo rozšíření činnosti centra opravy a údržby civilních letadel firmy JOB AIR Technik v Kopřivnici (204,84 mil. Kč).

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dojednává do České republiky tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace.

Zdroj zprávy: Czechinvest