V Testbedu pro průmysl 4.0 CIIRC ČVUT se bude testovat tovární jednotka, která propojí výuku s praxí

čvut

V Testbedu pro Průmysl 4.0 Českého institutu informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT bude implementována a testována tovární jednotka sítě M-NEST pro Českou republiku.

Tento projekt má za cíl implementovat provozní podmínky, které budou pomáhat organizacím a jednotlivým uživatelům nezávisle a intuitivně objevovat, zažívat a získávat kvalifikaci pro práci s novými výrobními technologiemi, a to v rozmanitých a inovačních variantách, například v sektoru automobilového průmyslu.

Zavádění nových technologií ve zpracovatelském průmyslu, jako například hybridní materiály a procesy, kognitivní automatizace nebo kolaborativní roboty, je nezbytné pro akceleraci vývoje a modernizace, zvýšení efektivity, flexibility a konkurenceschopnosti. Klíčem k úspěšné implementaci technologií jsou vzdělaní a informovaní pracovníci a přizpůsobení způsobu výuky těchto moderních technologií a nových inovačních trendů je nutností.

Efektivní spolupráce mezi konkrétními firmami, vysokými školami a výzkumnými institucemi povede k sestavení výukových schémat reflektující reálnou průmyslovou praxi. „Tovární jednotka M-NEST-RIS Praha je součástí evropské sítě M-NEST a bude podporovat školení studentů, pedagogů, vědců a odborníků z průmyslu, poskytovat jim příslušné výukové materiály a didaktické pomůcky k vytvoření evropské průmyslové vzdělávací komunity budoucnosti,” říká Margarida Machado, výzkumná pracovnice z INEGI (Institute of Science and Innovation in Mechanical and Industrial Engineering, Porto, Portugalsko) a koordinátorka projektu.

Evropská síť M-NEST bude poskytovat širokou škálu výukových aktivit zaměřených na pokročilé výrobní procesy založené na ICT nástrojích. Konkrétně se jedná o univerzitní výuku, školení pro pracovníky firem, výzkum a vývoj, transfer technologií a šíření informací různým posluchačům a výukovým hubům (z poslucháren do výrobní haly). Tato síť bude rovněž poskytovat přístup (virtuální i osobní) ke kvalitním specifickým výukovým materiálům, čímž bude přispívat k vzdělávání v oblasti výrobních technologií s vysokou přidanou hodnotou.

„V tomto stadiu se jedná o pilotní projekt, praktikanti budou vybíráni partnery projektu, ale konečný cíl je, aby z inovačních výukových systémů těžilo více jednotlivců a firem, co nejdříve to bude možné,“ říká doc. Petr Kolář, vedoucí týmu M-NEST na ČVUT. Výukové a vzdělávací aktivity jsou v této oblasti provázané mezi Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky a Fakultou strojní ČVUT.

„V pražském Testbedu pro Průmysl 4.0 připravujeme vzdělávací kurz v oblasti hybridní výroby kombinující aditivní výrobu pomocí elektrického oblouku (WAAM) a následné víceosé obrábění konečného dílce,“ popisuje konkrétní náplň projektu doc. Kolář. Tento výukový obsah bude během podzimu využit jak v rámci vzdělávání partnerů z ČR, tak i pro vzdělávání partnerů z Evropy.

Projekt M-NEST-RIS je financován konsorciem EIT Manufacturing, jehož je ČVUT, konkrétně CIIRC a Fakulta strojní, členem. Projekt je společně řešen s dalšími akademickými partnery z Portugalska, Řecka a Estonska.

Více informací o projektu naleznete na webové stránce: http://m-nest-ris.eu/

Zdroj zprávy: ČVUT