V únoru před krizí průmysl mírně oslaboval

pokles

Průmyslová produkce sice mírně klesala již před koronavirovou krizí, ale původní očekávání nepočítala s výraznějším zvratem. Nyní je ale jasné, že poklesy průmyslové produkce budou citelnější a odrazí se i v dalších sférách ekonomiky jako je investiční aktivita.

Podle předpokladů průmyslová produkce v únoru pokračovala v mírném poklesu, který v rámci meziročních očištěných dat můžeme pozorovat již od června 2019. V únoru 2020, tehdy ještě bez přítomnosti koronavirové krize, která se projevila až od poloviny března, došlo k meziročnímu poklesu průmyslové produkce o 0,9 %, meziměsíčně průmysl klesl o 0,3 %.

Svaz průmyslu„Přestože průmyslové tržby v únoru mírně rostly, hodnota tuzemských i nových zakázek klesla, což jsme pozorovali i v předchozích měsících a ilustrovalo to postupně se snižující tempo růstu ekonomiky České republiky. Únor byl ještě ve znamení stále pozitivních výsledků zahraničního obchodu, kdy po očištění vývoz mírně rostl a dovoz stagnoval. Restrikce posledních týdnů, které dopadly na ekonomiku, se projeví zčásti až v březnových datech a plně až ve výsledcích za duben,“ upozorňuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Podle našich předpokladů můžeme za březen očekávat minimálně meziroční propad produkce o 10-20 %. V tuto chvíli se odhady dělají velmi špatně, navíc řada efektů se teprve projeví v dalších měsících a v dubnu bude pokles produkce pokračovat. Situace se však mění poměrně rychle a jakékoliv predikce jsou spíše o možných směrech, nežli o přesných číslech,“ říká Bohuslav Čížek.

„Důležité proto bude, jak dlouho bude současná mimořádná situace trvat, jaká omezení budou přetrvávat a jak se budou vyvíjet ostatní světové ekonomiky. To vše se projeví na trhu práce, v investiční aktivitě a v celkové kondici ekonomiky. Logicky na nás jako otevřenou ekonomiku dopadne krizová situace našich obchodních partnerů,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR