Ve spolupráci s Ministerstvem financí bylo připraveno několik opatření do daňového balíčku 2021, které mají za cíl podpořit ekonomiku během koronavirové pandemie

ministerstvo financí

Nová opatření na podporu české ekonomiky přinesou mimořádné odpisy pro hmotný majetek pořízený v letech 2020 a 2021, snížení sazby spotřební daně na motorovou naftu o 1 Kč za litr či významný pokles daňového zatížení zaměstnanců díky zrušení tzv. superhrubé mzdy. Daň z příjmů fyzických osob zůstane ve výši 15 %, od ledna příštího roku se ale bude počítat pouze z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba 23 % fakticky nahradí stávající solidární přirážku. Vztahovat se bude na příjmy nad 4násobek průměrné hrubé mzdy, což pro letošní rok odpovídá výši 139 340 Kč. Do této výše bude zaměstnanec danit své příjmy 15% sazbou.

Zrychlené odpisy podpoří investiční aktivitu a český průmysl
Mimořádné odpisů se budou týkat hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny. „Chceme tímto opatřením letos a příští rok co možná nejvíce podpořit investiční aktivitu českých firem a podnikatelů. Snížíme jim proto jejich daňovou povinnost právě v tomto období, které je pro ně nejsložitější,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Dočasné zavedení mimořádných odpisů se projeví i u finančního leasingu a v daném období tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze 1 rok nebo 2 roky. Navrhovaná úprava bude mít v roce 2021 negativní dopad na veřejné rozpočty ve výši 11,1 mld. Kč, v roce 2022 pak ve výši 15,6 mld. Kč. „Nejedná se přitom o nenávratný výdaj, ale pouze o jiné rozložení odpisů v čase. V dalších 3 letech poté se tyto peníze ve stejné výši vrátí do veřejných rozpočtů,“ připomíná Alena Schillerová.

Zvýšení hranice pro odpisování a zrušení odpisování nehmotného majetku
„Vedle zrychlení odpisů se záměrem podpořit modernizaci českého průmyslu cílíme také na zjednodušování zbytečné administrativy. Trvale proto zvyšujeme hranici pro povinné odpisování ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Veškerý majetek do této částky si tak bude moci podnikatel jednorázově odepsat do svých daňových výdajů,“ vysvětluje Alena Schillerová. V roce 2021 očekává MF negativní dopad tohoto opatření na veřejné rozpočty ve výši 2,4 mld. Kč, v roce 2022 pak 1,6 mld. Kč. I v tomto případě se však jedná jen o jiné rozložení odpisů v čase a negativní dopad bude v letech následujících vyrovnán. V oblasti úprav daňového odpisování pak balíček navrhuje zrušit kategorii nehmotného majetku. Nově tak bude možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví.

Snížení spotřební daně z nafty pomůže dopravnímu sektoru i celé ekonomice
MF dále navrhlo snížit spotřební daň z motorové nafty o 1 Kč za litr s cílem podpořit dopravní sektor a zvýšit tím jeho konkurenceschopnost. Po významném snížení silniční daně u automobilů nad 3,5 tuny jde o další podpůrné opatření pro tento segment ekonomiky. „Předpokládáme, že tato pomoc bude mít pozitivní efekt v celé ekonomice, neboť dopravní náklady vstupují do produkce prakticky všech sektorů,“ říká Alena Schillerová a dodává: „S ohledem na vysoce konkurenční trh očekáváme, že se toto snížení daně postupně promítne do konečné ceny pohonných hmot.“ Negativní dopad opatření je odhadován na -5,2 mld. Kč ročně, z toho -4,7 mld. Kč představuje dopad na státní rozpočet a -0,5 mld. Kč na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Další schválené poslanecké návrhy
Poslanci k daňovému balíčku 2021 dále načetli a schválili také významné navýšení daňové slevy na poplatníka z dnešních 24 840 Kč na 34 125 Kč (o cca 773 Kč měsíčně). Nová sleva odpovídá výši průměrné mzdy, podle které se má v dalších letech pravidelně valorizovat. Odhadovaný negativní dopad návrhu na veřejné rozpočty je zhruba -35 mld. Kč ročně (po přičtení pozitivního dopadu DPH). Další přijatý pozměňovací návrh plošně navýšil sazby spotřební daně na všechny typy tabákových výrobků. Původně se dle vládního návrhu měly sazby zvyšovat přibližně o 5 % ročně v letech 2021-2023. Nově budou sazby spotřební daně tabákových výrobků růst v roce 2021 o 10 %, následně v letech 2022 a 2023 o 5 %. Úprava přinese do veřejných rozpočtů dodatečných 2,3 mld. Kč. Naopak negativní dopad ve výši -0,9 mld. Kč na veřejné rozpočty bude mít zrušení zastropování částky daňového bonusu pro děti, který nově bude moci přesáhnout částku 60 300 Kč a měl by vést ke zvýšení příjmu pracujících rodin s více dětmi. Celkový negativní dopad na veřejné rozpočty se v důsledku všech pozměňovacích návrhů k daňovému balíčku 2021 zvýšil na cca 130 mld. Kč ročně.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR