Ve výstavbě je 151 km nových dálnic, do konce roku začne stavba dalších 33 km

Kupka a Fiala

Pokračuje dostavba páteřní dálniční sítě, budují se obchvaty na silnicích I. třídy, ke konci se blíží některé výluky na železnici. Ministerstvo dopravy chystá také vznik nového Portálu dopravy, který pomůže omezit návštěvy úřadů při vyřizování dopravních agend. Ve výstavbě je 151 km nových dálnic, do konce roku začne stavba dalších 33 km.

Kupka a Fiala

„Dopravní infrastruktura je jednou z priorit naší vlády, a i přes všechny problémy, které jsou spojené například s rostoucími cenami, se ministerstvu daří pokračovat v dopravních stavbách. Potřebujeme splácet dluh v podobě dobudování páteřní dálniční sítě v České republice, musíme investovat do modernizace české železnice, posilovat proinvestiční rozpočet, hledat alternativní způsoby financování,“ říká předseda vlády Petr Fiala.

Ve výstavbě je nyní celkem 238,7 kilometru dálnic a silnic I. třídy. Dálnic na zelené louce je rozestavěno 150,6 kilometru (D4 z Příbrami do Písku, D3 z Českých Budějovic směrem k Rakousku, D55 u Uherského Hradiště, D35 na Mohelnici). Na silnicích I. třídy se buduje dohromady 88,1 kilometru (obchvaty obcí Církvice, Mělník, Karviná, Havlíčkův brod atd.). Dálniční síť se letos rozroste o 25,5 kilometru, v příštím roce o dalších 31,9 kilometru a v roce 2024 dokonce 93,7 kilometru nových dálnic.

Kupka a Fiala

Ve velkém probíhají investice na železnici, což způsobuje rozsáhlé výluky především na I. koridoru z Prahy do Ostravy. „Cestujícím patří omluva za komplikace při cestách vlakem. Situace se zlepší na konci září, kdy skončí hlavní část modernizace úseku Velim – Poříčany a oprava kolejí mezi Velimí a Kolínem. Správa železnic má za úkol hledat v průběhu stavby taková řešení, která by minimalizovala lidská pochybení a v případě mimořádnosti a poruchy zajistila ve spolupráci s dopravci co nejkratší dobu zpoždění,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Nový portál dopravy omezí nutnost navštěvovat úřady
Ministerstvo dopravy spustí do konce roku nový Portál dopravy, který bude sdružovat veškeré dopravní služby pro občana, a to nejen v rámci agend řidičů a vozidel, ale také agendy letecké, vnitrozemské a námořní plavby, železnic a silnic.

„Portál bude obsahovat již digitalizované služby jako informace z registru řidičů, vozidel, výpis z bodového konta, ale také služby nové jako je další rozšíření služby podání žádosti o výměnu řidičského průkazu kvůli odcizení, ztrátě nebo změně údajů. Chceme, aby lidé co nejméně naráželi na zbytečnou byrokracii a co nejvíce věcí si zajistili elektronicky z domova,“ dodává ministr Kupka.

Na podzim půjde do vlády a následně do Poslanecké sněmovny aktualizace bodového systému v podobě novely zákona o silničním provozu. Ten bude přehlednější, srozumitelnější, více zaměřený na problematické řidiče na silnicích. Přinést má také dvě novinky – možnost řídit auto již od 17 let pod dohledem mentora a řidičský průkaz na zkoušku.

Kupka a Fiala

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR
ministerstvo dopravy