Větší udržitelnost s nižším rizikem vznícení: Frekvenční měniče ABB HVAC vyhovují chladivům A2L a A3

abb Refrigerants drives

ABB úspěšně otestovala své základní pohony HVAC, aby pomohla výrobcům OEM v oblasti chlazení posunout se směrem k větší ochraně klimatu a zajistit shodu s bezpečnostními standardy při používání nových chladiv A2L a A3. To znamená, že povrchová teplota těchto frekvenčních měničů – ACH180 a ACH580, General Purpose Drive ACS580 a Machinery Drive ACS180 – byla prověřena a je v rámci bezpečnostních limitů popsaných v normě. Navíc při provozu za normálních podmínek nevznikají žádné oblouky ani jiskry. Proto podle zkušební normy IEC/UL 60335-2-40 nejsou tyto frekvenční měniče považovány za potenciální zdroj vznícení, pokud se používají v blízkosti chladiv A2L nebo A3.

abb Refrigerants

Norma IEC/UL 60335-2-40 pokrývá bezpečnost „domácích a podobných elektrických zařízení“, včetně tepelných čerpadel, klimatizací a odvlhčovačů. Jsou vyžadovány různé bezpečnostní požadavky, jako je ochrana před úrazem elektrickým proudem, nebezpečím požáru a mechanickým nebezpečím.

Další funkce zlepšují zabezpečení a umožňují výrobcům OEM snížit náklady
Další výhodou řady ACH a ACS je, že jsou standardně vybaveny funkcí STO (Safe Torque Off), což snižuje potřebu externích bezpečnostních relé v systémech kritických z hlediska bezpečnosti. Kromě toho lze využít řadu dalších funkcí (standardních i volitelných) k dalšímu snížení celkových nákladů na systém.

abb drives A2L A3,

Frekvenční měniče ABB řídí zařízení pracující s chladivy A2L a A3 bezpečně a s nízkým rizikem vznícení.

OEM, jejich zákazníci a koncoví uživatelé mohou nyní bezpečně používat frekvenční měniče ABB v blízkosti moderních chladicích systémů. To znamená, že těžíte z vyšší energetické účinnosti a nižších nákladů na integraci, aniž byste se museli starat o bezpečnost zapalování.

Soulad je prioritou
Stefano Ghidella, Global Business Development Manager pro chladicí pohony ve společnosti ABB, vysvětluje, proč ABB prošlo procesem dodržování předpisů.

„Frekvenční měniče hrají zásadní roli při zajišťování bezpečnosti strojů pracujících s chladivy třídy A2L a A3. Tato chladiva rychle získávají podíl na trhu díky nízkému potenciálu skleníkových plynů a nižší toxicitě ve srovnání s jinými materiály. Proto jsme z tohoto souladu učinili nejvyšší prioritu. Nyní se výrobci OEM již nemusí starat o to, že jejich disky představují potenciální zdroj vznícení nebo bezpečnostní riziko.“

ABB je v současnosti jedním z mála výrobců frekvenčních měničů, kteří deklarují shodu s bezpečnostní normou IEC/UL 60335-2-40 pro chladiva A2L a A3, z čehož mají prospěch jak společnost, tak její zákazníci.

Fanuc veletrh robotických příležitostí

Reklama

S tímto prohlášením o shodě si strojní inženýři a jejich zákazníci v komerčních a obytných budovách, datových centrech, supermarketech, potravinářské výrobě a mnoha dalších oblastech mohou být jisti, že jejich topné nebo chladicí systémy splňují nejvyšší standardy bezpečným způsobem.

Další podrobnosti naleznete v níže uvedených dokumentech nebo na těchto webových stránkách :

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male