Vibrodiagnostika – efektivní nástroj pro dohled nad stavem ložisek

Vibrační diagnostika umožňuje nejen odhalit problémy v ložiscích strojů a zařízení, ale také těmto problémům včas předejít. Taková prevence pak významně šetří čas, zamezuje výpadkům výroby a podstatně snižuje náklady na opravy. Zásah údržby stroje pak může být dopředu naplánován na dobu, kdy stroj není kritický vytížen nebo kdy se plánuje výluka z jiného důvodu. V takovém případě není narušena výroba a firmě nevznikají zbytečné prostoje a finanční nebo časové ztráty. Vibrodiagnostiku lze použít nejen na ložiska, ale na všechny rotující části, jako jsou například vřetena, válce nebo převodovky.

Jedná se o bezmontážní a nedestruktívní způsob zjišťování technického stavu zařízení, který může firmě ušetřit značné finanční prostředky. Diagnostika se provádí měřením vibrací a následným porovnáním naměřených hodnot s etalonem, resp. s hodnotami stroje nebo zařízení v optimální kondici. Pravidelný sběr dat vytváří cennou databázi pro zjištění opotřebení, nedostatečného mazání nebo špatného vyvážení rotujících částí. Měření vibrací lze provádět ručně i automatizovaně.

Jako inspirace může posloužit nejnovější video od společnosti ŠKODA AUTO, v kterém se dovíte, k čemu všemu odborníci z Centrálního technického servisu ve ŠKODA AUTO vibrodiagnostiku používají …

Na webových stránkách společnosti ŠKODA AUTO a.s. naleznete i dokument (PDF, 6 stran), který obsahuje základní informace o použití vibradiagnostiky ve firmě.

Škoda