Více veletrhů – více obchodních příležitostí pro prodejce strojů

For INDUSTRY

Firmy, které si již vyzkoušely, jak rozsáhlé obchodní příležitosti přináší pravidelná účast na strojírenských veletrzích, často stojí před rozhodnutím, kterých veletrhů se zúčastnit.

Zvažují finanční náklady, časovou náročnost, zátěž pro management i strategie, které souvisí s novými modely vystavovaných strojů a technologií. Často se zabývají otázkou, kolika veletrhů se zúčastnit. Jeden veletrh, dva nebo tří? Řada firem má zaběhlou rutinu, která spoléhá na podzimní období, které bývá z obchodního hlediska nejaktivnější částí roku.

Ukazuje se však, že i jarní měsíce mohou nabídnout významné obchodní příležitosti k rozsáhlejším prodejům strojů a zařízení, a tím i k zvýšení profitu firmy.

FOR INDUSTRY

Doba se zrychluje
Zákazníci mění zvyklosti. V minulosti strojírenské firmy řešily nákupy strojů spíše v druhé polovině roku, ale doba se změnila. Současné firmy musí být velmi flexibilní. Průmysl vykazuje dynamický růst a firmy čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Nastupují naléhavé požadavky na automatizaci, robotizaci a aktuálním tématem se stává Průmysl 4.0.

FOR INDUSTRY

Úspěšný je ten, kdo dokáže vyrábět chytřeji, rychleji a levněji. Toho lze jen obtížně dosáhnout se zastaralým vybavením. To je velkou příležitostí pro dodavatele strojírenských technologií.

FOR INDUSTRY

Prodejci strojů a technologických zařízení pro strojírenský průmysl se přizpůsobují této dynamice a hledají způsoby, jak zákazníkům nabídnout svoje produkty, resp. jak se účinněji podílet na modernizacích výrobních technologií, a to nejlépe v průběhu celého roku.

FOR INDUSTRY

Vystavujte na jaře v Praze
Pražský veletrh FOR INDUSTRY nabízí přesně to, co potřebují obě strany. Prodejcům strojů nabízí obchodní příležitost ve správném období, za příjemné náklady a ve velmi výhodné lokalitě. Zájemcům z řad strojírenských firem zase umožňuje nečekat na druhou polovinu roku a řešit svoje potřeby v době progresivního vývoje aktuálně. Porovnávat nabídky, srovnávat přímo na místě, komunikovat s odborníky, ujasnit si možnosti a perspektivy, operativně řešit dodací podmínky a podrobnosti kupní smlouvy.

FOR INDUSTRY

V loňském roce se FOR INDUSTRY etabloval jako sebevědomý a úspěšný veletrh, kde vystavovaly významné české a mezinárodní firmy a kde se konalo i několik světových premiér strojů. Účast na tomto veletrhu překonala minulé ročníky a jednoznačným úspěchem byla i konference Setkání lídrů českého exportu, které se zúčastnilo mnoho zástupců firem z České republiky, Slovenska a jiných zemí.

Setkání lídrů českého exportu

Vystavujte na FOR INDUSTRY 2018
Zúčastněte se pražského veletrhu FOR INDUSTRY 2018 a nabídněte svým zákazníkům a odborné veřejnosti svoje produkty spolu s významnými dodavateli strojů a technologií, kteří se již zaregistrovali!

Budete vystavovat ve společnosti evropských i světových lídrů v oblasti strojírenských technologií. Na FOR INDUSTRY 2018 budou mezi jinými vystavovat i tyto firmy: Tajmac-ZPS, Sandvik, REXIM, Jirka, Mistr CAM, INDEVA, OTECO CZ, ELMEP, Arc-H, M&B Calibr, Style CNC Machines a mnoho dalších.

Registrujte se ještě dnes. Přihlášku naleznete zde nebo kontaktujte naše obchodní oddělení:

Manažerka veletrhu
Mária Hartmannová
Tel.: 225 291 265, mobil: 607 036 956
E-mail: hartmannova@abf.cz

Manažer veletrhu
Ing. Milan Kuchta
Tel.: 225 291 232, mobil: 724 137 914
E-mail: kuchta@abf.cz