Viceprezidentka SP ČR M. Jabůrková převzala medaili od ministra školství

Svaz průmyslu

Viceprezidentka Svazu průmyslu Milena Jabůrková převzala v prostorách Senátu od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy Medaili ministerstva školství 1. stupně. Ocenil tak její dlouhodobý přínos pro rozvoj českého školství a vzdělávacího systému.

Významné resortní ocenění udělil ministr školství viceprezidentce SP ČR Mileně Jabůrkové za její aktivní a významný příspěvek při tvorbě a projednávání Strategie vzdělávání 2030+, prosazování témat digitálního vzdělávání a podpoře vzdělávacích témat v Národním plánu obnovy. V Národním plánu obnovy se například podařilo Svazu průmyslu a dopravy ČR prosadit, aby stát podpořil 7 miliardami korun upskilling a digitální vzdělávání dospělých. Viceprezidentka Svazu průmyslu také významně přispěla k tomu, aby firmy mohly využít prostředky z připravovaných operačních programů MŠMT a MPO například na podporu vzdělávání zaměstnanců nebo na praxe studentů ve firmách.

„Je to ocenění nejen mé osobní práce, ale zejména dlouhodobých snah Svazu průmyslu a dopravy v oblasti vzdělávání. Velmi si toho vážím. Naše práce tím rozhodně nekončí. Firmy čím dál více digitalizují a my potřebujeme, aby novým technologiím rozuměli nejen čerství absolventi. Nesmí se jich bát ani současní zaměstnanci, musí mít možnost se rekvalifikovat a naučit se, jak důležité je celoživotní vzdělávání. Proto razíme heslo 3D – Digitální, Duální a Další vzdělávání,” říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje od roku 1997 jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR