Visegrádská čtyřka podporuje jadernou energetiku, podepsala společné prohlášení

V4 MPO

Ministerstva zodpovědná za energetiku z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska ve společném prohlášení zdůrazňují nezbytnou roli jaderné energetiky pro dosažení klimatické neutrality a zajištění bezpečných, stabilních a čistých dodávek energií za dostupné ceny. Jde o jasný signál pro Evropskou komisi (EK), že tyto státy počítají – kromě rozvoje obnovitelných zdrojů – i s jadernými zdroji. Požadují, aby pro ně Evropská unie (EU) nastavila nediskriminační investiční prostředí.

V4 mpo

Na jednání Visegrádské čtyřky (V4), které se konalo v rámci maďarského předsednictví této skupiny, Českou republiku (ČR) zastupoval náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku Tomáš Ehler. V prohlášení podepsaném 18. listopadu 2021 zástupci V4 zdůrazňují respekt vůči právu členských států EU určit si podmínky pro tvorbu vlastního energetického mixu, tak jak to vychází ze smlouvy o fungování Evropské unie. Říkají také, že dodržení principu technologické neutrality je nezbytným předpokladem energetické transformace v souladu s dekarbonizačními závazky do roku 2050.

V dokumentu se dále uvádí, že – vzhledem k nutnosti řešit klimatické změny velmi rychle – je nutné, aby EU vytvořila podpůrný a přehledný rámec pro investice do všech technologií schopných snižovat emise skleníkových plynů včetně jaderné energetiky. Pro přechodnou dobu se to týká také zemního plynu, který v některých státech zajistí kritický přechod od mnohem emisně intenzivnějšího uhlí.

V4 mpo

Právě jaderná energetika v kombinaci s rozvojem obnovitelných zdrojů a energetickými úsporami umožňuje plnit dekarbonizační závazky pro roky 2030 a 2050. Zemní plyn a jaderná energetika se proto musí zohlednit v tzv. taxonomii, která znamená schopnost realizovat poptávaný finanční rámec a udržet tržní stabilitu ze strany EU pro nové projekty. K tomuto závěru dospěly i poradní expertní instituce Evropské komise, které se posouzením udržitelnosti jaderné energetiky do detailu zabývaly a na základě odborných rozborů tento zdroj doporučily zařadit mezi udržitelné aktivity.

V prohlášení ministři také vyzývají EU, aby okamžitě zvýšila finanční prostředky určené na vědu a výzkum v oblasti jaderné energetiky a umožnila rychlejší rozvoj malých modulárních reaktorů. Apelují také na to, aby EU podporovala a rozvíjela vědecké projekty zabývající se prodloužením životnosti stávajících jaderných elektráren, samozřejmě při zajištění nejvyšších možných bezpečnostních standardů. Zdůrazňující také nutnost realizovat jaderné zdroje a hlubinná úložiště radioaktivních odpadů a využívat jaderné technologie ve vesmírném průmyslu. Právě tyto projekty totiž mimo jiné zajistí rozvoj evropského jaderného průmyslu, představují významnou příležitost pro průmysl s vysokou přidanou hodnotou a zvyšují šanci uspět v rostoucí globální konkurenci.

„Společné prohlášení ministrů pro energetiku je jasným signálem pro EU, že země V4 počítají s rozvojem jaderné energetiky pro to, aby bylo možné dosáhnout dekarbonizačních cílů a zároveň zajistit energetickou bezpečnost a soběstačnost. Rovněž jde o jasnou deklaraci toho, že jsou třeba rovné podmínky pro všechny nízkouhlíkové zdroje energie zejména v oblasti financování. Spadá tam i otázka taxonomie a uznání jádra jako udržitelného zdroje. Země V4 v těchto otázkách úzce spolupracují s Francií a dalšími projadernými zeměmi,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku Tomáš Ehler.

Už v březnu poslalo Evropské komisi v otázce taxonomie a zajištění rovných podmínek pro jadernou energetiku společný dopis sedm zemí, v říjnu pak následovala deklarace Francie, České republiky, Bulharska, Finska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska o společném postupu (více ZDE).

Aktuálně podepsané prohlášení ministrů zemí V4, které je k dispozici na tomto místě, se nabídne k případné podpoře i dalším členským zemím EU.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo