Vítězem soutěže Inspirativní region se stalo město Jihlava

czechinvest

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 se v pražském Kampusu Hybernská uskutečnilo dlouho očekávané vyhlášení vítězů soutěže Inspirativní region agentury CzechInvest. Před odbornou porotu předstoupilo pět finalistů se svými projekty zaměřenými na podporu podnikatelského prostředí ve městech a obcích České republiky.

První místo v soutěži si odneslo město Jihlava s Mapou pozemků pro investory, dále aplikací Poplatek z pobytu, určenou podnikatelům v ubytování, a objednávkovou aplikací WebCall, která podnikatelům usnadňuje komunikaci s úřady. Projekty si kladou za cíl zpřístupnit veřejné služby pro podnikatele a investory prostřednictvím jmenovaných elektronických nástrojů.

Na druhém místě stanul Žďár nad Sázavou s průmyslovou zónou Jamská II, která navazuje na úspěšně fungující průmyslovou zónu Jamská I. Město díky tomuto projektu k původním plně obsazeným 20 ha získalo dalších 10 ha určených k výrobě a komplementární činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Třetí místo vyhrálo ostravské Sdílko Poruba. Pravidelná pop-up expozice představuje ty nejzajímavější prodejce a obchodníky z Moravskoslezského kraje. Tento projekt obchodníkům umožňuje vytvářet nové spolupráce a vyzdvihuje důležitost lokálních a kamenných prodejen.

Mezi další soutěžní projekty, které se probojovaly do finále, patřil projekt města Kunovice, který se týkal rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola a město Brno s Prototypuj a ověřuj.

V odborné porotě usedl generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl, ředitelka Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj Marie Zezůlková, ředitel Odboru investic a průmyslových zón Ministerstva průmyslu a obchodu Zbyněk Pokorný, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková a projektový ředitel srovnávacího výzkumu Město pro byznys Petr Lutonský.

„Podnikatelé jsou nedílnou součástí místní komunity. Jsou to právě ti, kdo vytvářejí v místě hodnoty a rozvíjí investičně i společensky danou obec. A právě proto jsme rádi, že vzniká takové množství projektů v obcích a městech na podporu podnikatelského prostředí. A protože příklady táhnou, není nic jednoduššího než se s těmito projekty, kterým mnohdy svými službami dopomohl i CzechInvest, pochlubit. Jihlava porotu zaujala nejvíce, protože prostřednictvím digitalizovaných služeb pro živnostníky a investory, které jsou nadto z vlastní dílny informatiků magistrátu, nabízí v této nelehké době vzdálenou, a přitom maximálně transparentní službu. Je to ukázkový příklad digitalizace ve veřejné sféře,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl, který je zároveň zakladatelem soutěže.

Vítězové si odnesli ceny od agentury CzechInvest, společnosti Crystal brothers ateliers a také voucher na odborné poradenství od partnera soutěže společnosti Berman Group. Kromě hmotných cen vítězům účast v soutěži přinesla medializaci prostřednictvím videospotů, které budou k vidění na sociálních sítích agentury CzechInvest, možnost získat nové kontakty a zvýšit povědomí o svém městě nebo obci. Finalisté získali také zpětnou vazbu od expertů v oboru.

Součástí finálové akce byla také panelová diskuse, ve které se představili Patrik Reichl, agentura CzechInvest, Radka Vladyková, Svaz měst a obcí České republiky a Jan Vozáb, Berman Group. Moderátor Vladimír Kořen se ptal například na to, jak co nejvíce pozvednout kvalitu jednotlivých regionů a co dělat pro ekonomický rozvoj obce.

O soutěži Inspirativní region
Soutěž Inspirativní region je zaměřena na příklady dobré praxe, které jsou spojené s rozvojem městské samosprávy. Letošní ročník cílil na projekty realizované v letech 2019 až 2020, které se týkají podpory podnikatelského prostředí v městech a obcích v celé České republice. Zájemci mohli do soutěže přihlašovat od 15. září do 15. října 2021 a 21. října 2021 proběhl výběr finalistů. Záznam akce můžete shlédnout zde.
Soutěž Inspirativní region vznikala v rámci projektu Pasportizace (oficiální název “Zefektivnění a optimalizace procesu vyhodnocování, sběru a správy dat potřebných pro mapování regionů a vytvoření Mapy podnikatelského prostředí”), který je podpořený z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

O CzechInvestu
Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Regionální kanceláře CzechInvestu naleznete v každém krajském městě. Propojujeme podnikatele, investory i zástupce státu a samospráv na regionální, centrální i mezinárodní úrovni. Zakládáme si na sdílení dat, zkušenostech, otevřenosti a vzájemném rozvoji.

Zdroj zprávy: CzechInvest