Vítkovice chtějí společně se státem, krajem a městem zachránit historické vysoké pece 4 a 6

Vítkovice logo

Memorandum o spolupráci, která má vést k oživení vysokých pecí 4 a 6 v Dolních Vítkovicích a vzniku státního muzea, včera v Ostravě podepsali ministr kultury Lubomír Zaorálek, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, primátor Ostravy Tomáš Macura a předseda předsednictva spolku Dolní oblast Vítkovice Jiří Michálek.

Unikátní industriální areál v ostravských Dolních Vítkovicích, který je nejnavštěvovanější mimopražskou kulturní památkou v zemi, by tak za zhruba osm let mohlo doplnit státní muzeum s pracovním názvem Museum+. Vzniknout by mělo po sanaci a rekonstrukci zmíněných historických vysokých pecí. Na rozdíl od Prahy či Brna totiž Ostrava státní instituci tohoto typu dosud nemá a zasloužila by si ji. Současně by muzeum přineslo šanci vystavovat četné exponáty – přírodovědné, historické, technické i umělecké, které leží zbytečně v mnoha depozitářích. Velmi podstatný je podle ministra kultury také fakt, že muzeum přinese novou kulturní hodnotu do průmyslového regionu, který se zásadně změnil a buduje svoji novou kvalitu.

V první fázi bude nutné staré vysoké pece stabilizovat a ověřit stav jejich konstrukce. „To je naprosto nezbytný první krok, bez kterého by nic dalšího nemělo smysl. Ověřili jsme si to s architektem Josefem Pleskotem už při rekonstrukci někdejšího plynojemu na multifunkční aulu Gong. Kdyby se nepovedlo konstrukci plynojemu zvednout a stabilizovat, museli bychom vše řešit zcela jinak,” uvedl Jan Světlík, autor vize proměny Dolních Vítkovic na areál pro interaktivní vzdělávání, kulturu a sport.

Moravskoslezský kraj v tuto chvíli připravuje celkovou studii proveditelnosti. „Zpracování jsme již na své náklady objednali. Výsledky pak předáme ministerstvu kultury jako další podklad pro realizaci projektu,” uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Ministerstvo kultury začne paralelně s tím připravovat ustavení příspěvkové organizace, která dostane realizaci Musea+ na starost. Výstavbu i provoz bude financovat stát ze svého rozpočtu s přispěním evropských zdrojů.

„Velké univerzální muzeum nám chybí. Vnímám to vůči Ostravě jako dluh státu, který má nyní skvělou příležitost to napravit,” řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Proměna, kterou prošel areál Dolních Vítkovic, je ve světě vnímána jako ukázkový příklad dobré praxe. Z chátrajícího brownfieldu se stalo prestižní vzdělávací a multikulturní centrum. Podle ministra kultury Zaorálka je renomé DOV doma i v zahraničí významnou okolností, proč má smysl vybudovat Museum+ právě tady. „Když se podíváte na to, jakou změnou prošel areál Dolních Vítkovic, vidíte obrovský kus práce místních lidí. Je na čase, aby i stát přispěl svým dílem k záchraně tohoto monumentálního průmyslového dědictví,” uvedl.

Ministerstvo kultury České republiky zatím zřizuje 15 muzeí a galerií. Pět z nich sídlí v Praze, čtyři v Brně, jedno v Olomouci, další například v Táboře, Chrudimi či Jablonci nad Nisou. Jediné státní muzeum v Moravskoslezském kraji je Slezské zemské muzeum v Opavě. Museum+ by podle Jana Světlíka mělo být institucí nového typu, kdy se aktivně podílí na kreativitě a využívá nejmodernější techniky k prezentaci a zpřístupnění národního dědictví.

Proměna Dolních Vítkovic se stala jedním z nejvýznamnějších infrastrukturálních kulturních počinů v naší zemi po roce 1989. Industriální areál láká každý den stovky dětí, studentů, turistů i obyvatel města. „Před třemi lety k nám přišlo 1,3 milionu lidí, předloni 1,5 milionu, loni přes 1, 65 milionu. Doufám, že si trend růstu udržíme,” říká výkonný ředitel DOV Petr Koudela.

Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece, plynojem i energetická ústředna vytvořily ojedinělý komplex, který je od roku 2002 národní kulturní památkou. Nikde jinde v Evropě není zachovaný doklad o celém technologickém toku výroby železa na ploše menší než 15 hektarů.

Na proměně areálu se už od roku 2009 podílí Národní památkový ústav. Postupnou obnovu památkově chráněných objektů oceňují odborníci v Česku i v zahraničí. O tom svědčí například zvláštní cena poroty v soutěži European union Prize for cultural heritage z roku 2014.

Projekt proměny někdejšího plynojemu na multifunkční aulu Gong získal v roce 2013 Zvláštní cenu poroty na prestižní soutěži „Nejlepší z realit – Best of Realty”. Ve stejném roce byl Gong zvolen Stavbou roku ČR. Jako nejpovedenější stavbu ocenilo Gong i město Ostrava a Moravskoslezský kraj. Na veletrhu Expo Real se zařadil mezi TOP 10 staveb světa a stal se také stavbou dvacetiletí v Ostravě při udílení cen Stavba roku. A před pár dny získal Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje Opera Historica 2019.

Science centrum Velký svět techniky postavené stejně jako aula Gong podle projektu Josefa Pleskota zvítězilo v hlasování veřejnosti v soutěži o titul Stavba roku ČR 2014. Vedle toho získala jedinečná budova interaktivního světa techniky také Cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR.

Spolek Dolní oblast Vítkovice je od roku 2016 členem prestižní asociace ERIH (European Route of Industrial Heritage), která sdružuje přes 1 750 technických památek po celé Evropě. Od roku 2018 je zástupce spolku také členem výkonné rady asociace ERIH. DOV spolupracuje s významnými institucemi – např. s American museum of natural history New York, či prestižní německou institucí ZKM Karlsruhe, která realizuje řadu putovních výstav po celém světě v úzké spolupráci s Goethe-Institutem a vyvíjí inovativní výstavní formáty.

Zdroj zprávy: Vítkovice Machinery Group