Vítkovice Cylinders: vysokou cenu za elektřinu platíme dvakrát, i v materiálu

cylinders lahvárna

Vítkovice Cylinders ze skupiny Cylinders Holding, která je největším v Evropě sídlícím výrobcem bezešvých ocelových láhví a vysokotlakých nádob, už více než 78 procent všech svých nákladů vydávají za energie a materiál.

cylinders lahvárna

 

„V roce 2020 to bylo bez kovidových vlivů 44,5 procenta z celkových nákladů. Problémem číslo jedna je přitom elektřina, která je naprosto dominantní. Vstupuje totiž i do cen materiálu, tím ji vlastně zčásti platíme dvakrát, “ uvedl dnes předseda představenstva Vítkovice Cylinders Jan Světlík na Leading Minds Forum 2022, které se v Ostravě zabývalo aktuální energetickou krizí.

Proti srpnu 2020 se náklady firmy na všechny energie do letošního srpna zvýšily více než trojnásobně. To znamená ze zhruba devíti na zhruba 31 milionů korun za měsíc, a to i při využití 30 až 50procentní fixace cen. Ceny elektrické energie se navíc zhruba 40 procenty podílí i na cenovém skoku u materiálu.

cylinders holding

 

„Elektrickou energii si vyrábíme v ČR, Česká republika ji vyváží, přesto sami sebe likvidujeme její cenou,“ zhodnotil Světlík. Plyn, jak doplnil, firmu znevýhodňuje zejména ve srovnání s americkými producenty. „Dominantním nákladem není, razantně ho šetříme, ale do celkového balíku nákladových potíží plyn také přispívá,“ uvedl.

Vítkovice Cylinders už dříve uvedly, že nečekaly na výzvy k 15procentním úsporám spotřeby plynu. Společnost dosáhla úspor okolo 20 procent využíváním „odpadního tepla“, které vzniká například v kompresorech na stlačený vzduch nebo při technologických procesech výroby protlačovaných ocelových lahví.

Vítkovice cylinders vodík

Do budoucna chtějí Vítkovice Cylinders, ale i celý Cylinders Holding sáhnout k fotovoltaice v kombinaci s vodíkovými technologiemi. A to jak pro ukládání alternativně vyrobené elektřiny, tak pro získávání tepla z procesu výroby vodíku i při jeho spotřebě v palivových článcích. V obou případech vzniká teplo, které se dosud opomíjí. Jeho využitím se vodík také může stát mnohem účinnějším energetickým zdrojem, než je v současnosti uváděných 40 – 60 procent.

Zdroj zprávy: Cylinders Holding a.s.
cylinders