VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŽĎAS uzavřeli strategickou dohodu o spolupráci

18.08.2011 – Strategickou dohodu o spolupráci podepsala vedení dvou významných českých strojírenských uskupení – největší české strojírenské skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŽĎAS, a.s., ze Železiarne Podbrezová Group, druhé nejsilnější skupiny českého strojírenství, jejímž lídrem je navíc přední světový výrobce trubek Železiarne Podbrezová, a.s., ze Slovenska.

Podstatou ujednání je snaha spolupracovat v dodávkách – od jednotlivých výkovků až po velké investiční celky a inženýringová řešení. Obě skupiny by rády navázaly na dřívější úspěšnou spolupráci v oblasti společných dodávek investičních celků na evropské i světové trhy.

To předpokládá, že strojírenská skupina VÍTKOVICE a společnost ŽĎAS budou schopny účelně propojit výrobní program všude tam, kde by se společně mohly ucházet o účast ve výběrových řízeních na dodávky výrobků a zařízení v České republice a v zahraničí. Nabízí se například velký prostor v energetice, a to včetně rekonstrukcí a modernizací zařízení, na kterých se oba partneři podíleli při jejich výstavbě. Mimo klasickou a jadernou energetiku počítají firmy s účastí na projektech zejména v oblasti vodních elektráren.

Smlouva také umožní společnou účast na třetích trzích, tedy vzájemné využití obchodních kontaktů a referencí. Zajímavostí je fakt, že oba smluvní partneři počítají rovněž s tím, že společně budou řešit některé projekty, vývoj či inovace v rámci spolupráce s vysokými školami, zejména VŠB – Technickou univerzitou Ostrava a Vysokým učením technickým v Brně.

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP staví na více než 180leté historii. V současné době zahrnuje přes 30 firem v tuzemsku i zahraničí, v nichž je zaměstnáno zhruba 8,5 tisíce lidí. Je lídrem v několika segmentech strojírenské produkce a také evropskou jedničkou ve výrobě vysokotlakých ocelových láhví. Za posledních 5 let investovala více než 10 miliard korun do svého technologického zázemí. Jendou z nejvýznamnějších investic, které strojírenskou skupinu VÍTKOVICE zájmově spojují se společností ŽĎAS, je právě dokončovaná rychlokovárna 3. tisíciletí za zhruba dvě miliardy korun, která bude uvedena do provozu letos na podzim.

Společnost ŽĎAS má 60letou tradici a je zaměřena na výrobu tvářecích strojů, kovacích lisů, zařízení na zpracování šrotu, zařízení na zpracování válcovaných výrobků, odlitků, výkovků, ingotů a nástrojů. Firma je jedním z největších zaměstnavatelů v kraji Vysočina a zaměstnává 2,5 tisíce lidí. Reference společnosti jdou napříč Evropou a významné jsou také v Indii a Číně, kam firma exportuje jak produkty metalurgie tak také technologická zařízení na zpracování odlitků a válcovaných výrobků.

Obě společnosti disponují vysoce kvalifikovaným výrobním a technickým personálem, moderní výrobní a vývojovou základnou a kvalitními mezinárodními referencemi. Na tomto základě budou společně pronikat na přední světové trhy. Bez zajímavosti není ani fakt, že jako partneři se VÍTKVOICE MACHINERY GROUP a ŽĎAS potkávají také v rámci Národního strojírenského klastru, který má ambice pomoci svým členům k zakázkám ve světové jaderné energetice.

Oficiální zdroj zprávy je zde