Vize pro MSV 2021

msv brno

Jaká je budoucnost Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně? Jeho ředitel Michalis Busios věří, že se za rok opět život do opuštěných pavilonů opět vrátí. Podle jeho slov je „marketing naživo“ nenahraditelný i v době automatizace a digitalizace. 62. ročník MSV je plánován na 13. až 17. září 2021, nicméně nyní se diskutuje o tom, jaký bude. Jisté je, že jiný. „Třeba už tím, že se uvažuje jak o klasických, tak hybridních expozicích, určených především pro mimoevropské účastníky veletrhu,” říká Busios, který spojil se společností Veletrhy Brno téměř devatenáct let své profesní kariéry.

V loňském roce se poprvé za svou historii neuskutečnil Mezinárodní strojírenský veletrh. Jaké pocity jste měl při jeho zrušení?
Šlo o velice těžké rozhodnutí, nejtěžší za mou dosavadní profesní kariéru. Veletrh si za dobu své existence vybudoval pozici největšího průmyslového veletrhu ve střední Evropě. O to složitější bylo poprvé a věřím, že naposledy, přerušit jeho šedesátiletou tradici.

Co předcházelo zrušení veletrhu? Jak se od března vyvíjela komunikace s firmami?
Do začátku pandemie vše nasvědčovalo tomu, že nás čeká rekordní ročník. Jak z pohledu počtu vystavovatelů, tak zahraniční účasti firem. Potvrzena byla Ruská federace jako partnerská země. Silné zastoupení měly mít Itálie i Čína, vůbec poprvé bylo oficiálně přihlášené Japonsko. Bohužel od poloviny března se situace začala měnit. Vzhledem k nejasně stanoveným protiepidemickým opatřením a plánům do budoucna panovala nejistota, která se postupně stále více prohlubovala. Firmy navíc začaly pociťovat ekonomický dopad pandemie, velké nadnárodní společnosti se rozhodly globálně neúčastnit veletrhů. Vystavovatelé se báli také o zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. To vše vyvrcholilo červnovým zrušením veletrhu.

Jak hodnotíte toto rozhodnutí zpětně?
Rozhodně se ukázalo jako správné a zodpovědné. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nereálné, aby byl veletrh o rozsahu MSV důstojně uspořádán. Zabránili jsme, aby došlo ke zmaření investic firem.

V červnu jste prováděli průzkum mezi vystavovateli. Čeho si firmy na MSV cení nejvíce?
Zejména jeho obchodního a marketingového významu. Veletrh vnímají jako důležitou obchodní prezentaci, která umožňuje osobní jednání s partnery a zákazníky. Právě osobní setkání je podstatou každého veletrhu. Bez podání ruky si fungování úspěšných obchodních vztahů nedovedu představit. Zároveň firmy od veletrhu vyžadují reprezentativní účast zastoupených oborů a významných firem. Důležitým aspektem pro ně je i mezinárodnost akce. Všechny tyto atributy tradičně strojírenský veletrh splňuje, v letošním roce by to však za dané situace nebylo možné.

Na brněnském výstavišti se měly konat v původním termínu zrušené akce alespoň odborné konference. Současná situace však jejich uskutečnění nakonec neumožnila. Co vše se pro odbornou veřejnost chystalo?
Po zrušení veletrhu jsme začali přemýšlet nad tím, jak na brněnském výstavišti alespoň částečně zachovat platformu pro diskuzi nad průmyslovými novinkami. Díky organizátorům doprovodného programu se podařilo naplánovat sérii konferencí, seminářů a doprovodných výstav. Navíc se měl v Rotundě pavilonu A uskutečnit tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR. Těšili jsme se, že se odborná veřejnost po delší době opět osobně setká. Bohužel situace z posledních dnů konání konferenčního programu neumožnila. Osobně mě těší, že o konference byl z hlediska účastníků velký zájem, což pro mě představuje pozitivní signál o zájmu lidí osobně se potkávat.

V roce 2019 zažila úspěšnou premiéru Digitální továrna 2.0. Budete projekt rozvíjet i v budoucnu?
Digitální továrna 2.0 byla důležitou součástí minulého MSV a rozhodně plánujeme tento projekt zachovat i v dalších ročnících. Digitalizace je stále jedním z hlavních témat v průmyslu a její význam si bude uvědomovat stále více firem. A to nejen těch velkých, ale i malých a středních. A právě pro menší firmy je Digitální továrna 2.0 ideální formou, jak se dozvědět o veškerých výhodách digitalizace a seznámit se s konkrétními digitálními řešeními, které se dají aplikovat v jejich provozech. Určitě plánujeme na tuto oblast dále zaměřovat.

digitální továrna

Jak ovlivní pandemie MSV do budoucna?
Z krátkodobého hlediska určitě ovlivní účast zámořských zemí jako je Čína, Indie, Tchaj-wan, které se v minulých letech prezentovaly v hojném počtu. Pro tyto země nyní připravujeme formu “hybridní” expozice, která bude představovat kombinaci standardního stánku s virtuálním prostředím pro sjednávání schůzek a prezentaci firem. Z dlouhodobého hlediska lze předpokládat zvyšování podílu virtuálních prostředků při řešení veletržní účasti. Přesto pevně věřím, že osobní setkávání, tedy marketing naživo, zůstane dominantním prvkem.

Zdroj zprávy: Veletrhy Brno, a. s.
BVV a.s.