Vláda projednala Dukovany II a prodloužila vyplácení kompenzačního bonusu i na duben

úřad vlády čr

Drobní podnikatelé či lidé pracující na dohodu o provedení práce, kteří byli ekonomicky postiženi v důsledku epidemie koronaviru, budou moci čerpat tzv. kompenzační bonus i v dubnu. O stanovení třetího bonusového období rozhodla vláda.

Kompenzační bonus ve výši maximálně 1 000 korun na den, v případě osob činných na základě dohody 500 korun na den, měl být na základě zákona vyplácen v únoru a březnu. Vláda ovšem má zákonné zmocnění zavést další bonusová období vždy jako kalendářní měsíc až do konce roku, pokud budou v té době ještě trvat krizová opatření. Protože nadále platí vyhlášený nouzový stav a s ním spojená protiepidemická vládní opatření, která mají dopady i podnikatelský sektor, ministři schválili nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021, kterým se jeho výplata prodlužuje i na duben. Náklady na prodloužení budou činit z veřejných rozpočtů maximálně 9,9 miliardy korun.

Kabinet projednal také změny rámcových podmínek podpory Covid – Ubytování II, které navrhla ministryně pro místní rozvoj na základě konzultací s profesními svazy i s potenciálními žadateli o podporu. Jedná se především o upřesnění kategorií ubytovacího zařízení, na která mohou žadatelé o dotaci peníze z programu čerpat. Dotační program také reflektuje rozhodnutí Evropské komise navýšit limitu článku 3.1 Dočasného rámce z 800 tisíc na 1,8 milionu eur.

Vláda rovněž rozhodla o uvolnění pěti miliard korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch rozpočtu Ministerstva obrany. Jedná se o druhou polovinu z desetimiliardové částky, kterou při projednávání státního rozpočtu na letošní rok rozhodla Poslanecká sněmovna z rozpočtu Ministerstva obrany přesunout do rozpočtové rezervy. Přesunutí zbylé částky umožní rezortu obrany pokračovat v plnění úkolů vyplývajících z vládou schválených koncepčních a dalších dokumentů a nadále zajišťovat plnění veškerých mimořádných úkolů spojených s nasazením příslušníků AČR a zapojením zřizovaných zdravotnických zařízení při řešení pandemie covid-19. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva obrany na https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vlada-schvalila-vraceni-5-miliard-korun-do-rozpoctu-ministerstva-obrany-cr-226756/.

Vláda projednávala také otázku dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech. Vzala na vědomí informaci k bezpečnostnímu posouzení čtyř uchazečů o výběrové řízení na dodavatele nového jaderného zdroje, tedy uchazečů z Francie, Jižní Koreje, Ruska a ze Spojených států, respektive z Kanady. Vláda konstatuje, že se jedná pouze o bezpečnostní posouzení, nikoliv zahájení samotného tendru. Na přípravě a vyhodnocení tohoto bezpečnostního posouzení se budou podílet zpravodajské služby České republiky.

Vláda rozhodla také o odvolání Jaroslava Míla z funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, a to k 30. březnu 2021. Hlavním důvodem je fakt, že vládní zmocněnec dosud nezískal bezpečnostní osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným materiálům. Činnosti související s výkonem funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku podle Statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR bude dočasně zajišťovat místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy.

Ministři schválili návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících zákonů, která do českého práva provádí evropské směrnice z 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru, a projednali i několik strategických dokumentů – aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2021, metodiku Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ a Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2030.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete tady.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo