Vláda rozhodne o převodu prostředků pro společnost OKD

ministerstvo financí

Ministerstvo financí po vyhodnocení situace v OKD, a.s. navrhne vládě využít 1,273 mld. Kč ze státního rozpočtu k řešení aktuálních výzev souvisejících s touto státní společností. Část těchto prostředků poslouží k navýšení základního kapitálu OKD, a.s. prostřednictvím jeho jediného akcionáře (Prisko, a.s.), část prostředků pak zůstane v Prisko, a.s. jako kapitálová rezerva určená pro operativní využití, pokud v budoucnu vyvstane nutnost dalšího převodu prostředků do OKD, a.s., kterou však v současné situaci velké nejistoty dané zdravotními a ekonomickými faktory nelze spolehlivě odhadovat. Jedná se primárně o naplnění závazku státu refinancovat náklady vynaložené na útlum těžby, sekundárně pak o nutnost financování nákladů souvisejících se situací způsobenou důsledkem koronaviru.

„Přirozenou povinností státu je zajistit ekonomicky a ekologicky únosný útlum těžby, zejména minimalizaci negativních důsledků hornické činnosti na krajině a životním prostředí. Z pozice vlastníka společnosti musíme zároveň reagovat na aktuální situaci, jako je pokles ceny uhlí na trzích či nutnost dočasně pozastavit těžbu,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Nezbytnou podmínku pro realizaci tohoto opatření představovalo schválení novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020 Poslaneckou sněmovnou 8. července.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
Ing. Michal Žurovec