Vláda schválila bezúročné financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru

úřad vlády čr

Vláda dnes schválila národní program Úvěr COVID. Připravili ho Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Má za cíl usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Program Úvěr COVID přináší malým a středním podnikům podporu ve formě zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou. Úvěry jsou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců. Úvěr může být použit například na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní náklady a výdaje. S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky. Žádosti lze podávat na pobočky ČMZRB od 1. dubna 2020.

„Pro podnikatele je klíčové, aby se k nim pomoc dostala včas. Vláda proto program, za jehož rychlou přípravu děkuji všem, kteří se na něm podíleli, schválila takřka obratem tak, aby od dubna mohla ČMZRB přijímat žádosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Tím naše pomoc samozřejmě nekončí. Spolu s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a podnikatelskými organizacemi jednáme i se zástupci cestovních kanceláří, které čelí hospodářským problémům v souvislosti s rušením zájezdů nejen do oblastí postižených koronavirem.“ Lidé se například snaží zrušit lyžařské zájezdy do Itálie, aby po návratu neskončili v povinné karanténě.

Žadatel o zvýhodněný Úvěr COVID bude moci získat toto bezúročné financování, pokud u něj došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

cmzrb„Jsem rád, že se nám program podařilo připravit společně s kolegy z MPO v rekordně krátkém čase a můžeme tak flexibilně reagovat na potřeby českých podniků, které v souvislosti s šířením koronaviru přichází o své zakázky nebo jsou omezeni ve svých obchodních aktivitách,“ říká generální ředitel a předseda představenstva ČMZRB Jiří Jirásek a dodává: „V první fázi je na program vyčleněno 600 milionů korun a žadatelé se mohou obrátit na naše pobočky po celé České republice nebo na infolinku, kde obdrží více informací jak postupovat v případě získání tohoto zvýhodněného úvěru.“

Bližší informace k programu Úvěr COVID připravuje ČMZRB a v nejbližších dnech zveřejní zde.

Další zdroje informací:
Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html – aktuality a doporučení v oblasti zdraví a hygieny
Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – aktuality a doporučení v oblasti zdraví a hygieny
Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – aktuality a doporučení v kontextu s cestami do/ze zahraničí
Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – opatření v dopravě
Krajské hygienické stanice: www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/krajske-hygienicke-stanice_7735_1206_5.html – kontakty
Světová zdravotnická organizace (WHO): www.who.int – zdravotní situace ve světě

Call centrum a materiály ke stažení:
Infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106 a 725 191 367 – k dispozici non stop
Návody a manuály v oblasti zdravotnictví: www.mzcr.cz/dokumenty/covid-19materialy-ke-stazeni_18600_4122_1.html
Preventivní opatření ve vlacích: www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Informace-o-preventivnich-opatrenich-ve-vlacich-a

Zdroj zprávy: MPO ČR