Vláda schválila parametry rozpočtu na rok 2022. Prioritami investice a životní úroveň

úřad vlády čr

Vláda schválila Ministerstvem financí předložený materiál k přípravě státního rozpočtu na rok 2022. Návrh stanovuje základní předpokládané parametry budoucího státního rozpočtu, které budou podrobně rozpracovány v dalších fázích rozpočtového procesu.

Předpokládaný deficit státního rozpočtu v roce 2022 bude 390 mld. Kč, tedy meziročně o 110 mld. Kč méně. Lepšího výsledku hospodaření bude dosaženo v důsledku nárůstu příjmů o 100 mld. Kč, zejména daňových (+57,5 mld. Kč), příjmů z EU a vyššího výběru pojistného, v kombinaci s nižšími výdaji státu, a to o 10 mld. Kč.

UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU V LETECH 2021 A 2022 (V MLD. KČ)
ukazatel                                            SR 2021        SR 2022          rozdíl 2022-2021
Příjmy státního rozpočtu              1 385,60        1 485,70         100,1
Výdaje státního rozpočtu              1 885,60        1 875,70         -9,9
Saldo státního rozpočtu                -500              -390                 110

„Nastavené tempo konsolidace o 110 miliard za jediný rok je sice značné, ale díky robustnosti naší ekonomiky, rostoucím daňovým příjmům a dobře mířeným evropským penězům, můžeme zároveň i nadále masivně podporovat růst hospodářství a životní úrovně v zemi,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Prioritami rozpočtu jsou proto kromě úspor na provozu státu také investice v rekordní výši 189 miliard korun, růst důchodů o 758 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč, ale také navýšení počtu pedagogů o 4235, policistů o 1000 a vojáků o 550. Se stovkami úředníků se naopak rozloučíme, například v rezortu financí, který opustí 188 zaměstnanců Finanční správy,“ doplňuje ministryně financí Alena Schillerová.

Prioritou státního rozpočtu zůstávají nadále věda a výzkum, stejně jako obrana, kde bude i v době konsolidace docházet ke každoročnímu zvyšování objemu finančních prostředků. Schválený návrh počítá s dalším meziročním zvýšením výdajů na vědu a výzkum, a to o 300 milionů korun na celkových 48 miliard. Také v případě výdajů na obranu je plánován růst, a to v každém roce výhledu až do roku 2024. Celkové výdaje na rok 2022 jsou navrženy ve výši 90,7 mld. Kč, tj. 1,45 % HDP. V porovnání s rozpočtem roku 2021 po změnách (tj. vč. rozpočtových opatření) dochází k nárůstu o 5,3 mld. Kč. Pro rok 2023 jsou navrženy výdaje v objemu 95 mld. Kč, tj. 1,46 % HDP a pro rok 2024 činí výdaje 99,5 mld. Kč, tj. 1,47 % HDP.

Materiál naopak nepočítá s růstem objemu platů státních zaměstnanců. „V situaci, kdy je stále plat ve veřejné sféře vyšší než v soukromé, není plošné zvyšování na místě, naopak se musíme soustředit na racionalizaci agend a dobré zaplacení kvalitních a výkonných úředníků,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

V následujících týdnech budou probíhat diskuze o valorizaci plateb za státní pojištěnce, které z tohoto důvodu nemohly být v materiálu zohledněny. Zvýšení těchto plateb nebude mít vliv na rozpočtový schodek, a nebude-li v plném rozsahu kompenzováno vyššími daňovými příjmy s ohledem na akcelerující se ekonomický výkon v pro státní rozpočet klíčové červencové makroekonomické prognóze, bude výpadek řešen proporcionálními úsporami v jednotlivých kapitolách dle rozhodnutí vlády.

Kompletní zpráva je k dispozici zde.

Dokumenty ke stažení

 

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí