Vláda schválila teze Hospodářské strategie

MPO logo

Základní rámec pro tvorbu Hospodářské strategie České republiky schválila vláda. Po schválení těchto tezí Ministerstvo průmyslu a obchodu připraví do konce března samotný strategický materiál, který má do roku 2030 nasměrovat stát k finální produkci s vyšší přidanou hodnotou.

For the future„Propojení vědy a inovací s průmyslem, energetikou, dopravou, zemědělstvím a zdravotnictvím. To vše ve vazbě na moderní systém vzdělávání, trh práce a Národní investiční plán. Vláda schválila teze Hospodářské strategie ČR 2030. Jde o další důležitý krok z vize www.countryforfuture.com,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Samotná Hospodářská strategie má spojovat strategické dokumenty ČR, mezi které patří například Inovační strategie 2019 – 2030 či Strategie chytré specializace (RIS3). Inovační strategie je založena na udržení silné průmyslové základy a energeticky soběstačné ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou, připravenou na nejpokročilejší technologie, které se stanou základem posilování konkurenceschopnosti a růstu životní úrovně. „Dokument, který vláda schválila, formuluje teze Hospodářské strategie pro Českou republiku do roku 2030 a nastiňuje parametry strategie samotné. Nikoliv ve smyslu tvorby nových dokumentů, ale naopak ve snaze pracovat s tím, co již bylo vytvořeno a k tomu přidat nezbytné. Naší ambicí je stávající strategie zásadně zredukovat, provázat, aktualizovat ve vazbě na priority země a zastřešit ve smyslu důsledného řízení,“ dodává Havlíček.

Inspirací pro Hospodářskou strategii jsou skandinávské země, Nizozemsko, Švýcarsko nebo Irsko, tedy státy, které úspěšně postavily prosperitu na spolupráci vědy s průmyslem a obchodem. Schválené teze předcházejí samotné Hospodářské strategii do roku 2030, jejímž klíčovým prvkem se stane implementační část, založená na konkrétních cílech, spojených s řízením, časováním, návazností na finanční zdroje, pravidelném monitoringu a vyhodnocování. Na formulování hospodářské vize se aktivně podílí zástupci zaměstnavatelů, malých a středních podniků a živnostníků, odborů, akademických a vědeckých institucí, dotčených ministerstev a zástupců regionů. Není to jen o tom, co bude zítra nebo příští rok, strategii se připravuje tak, aby fungovala i za jiné vlády. S cílem posunout Českou republiku do roku 2030 mezi dvacet nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa podle žebříčku Světového ekonomického fóra.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR