Vodík jako jedno z řešení energetické soběstačnosti. V Praze se konaly mezinárodní vodíkové konference

vodík

Plnění cílů dekarbonizace a ruská agrese proti Ukrajině ukazují naléhavost zbavování se závislosti na fosilních palivech. Nejen o tom se debatovalo na vodíkových konferencích, které se konaly od 22.3. do 25.3. v Praze. Na francouzském velvyslanectví, v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí a v Comfort Hotel Prague City East vystoupili zástupci firem a sdružení z oblasti vodíkových technologií a představitelé státní správy z České republiky, Francie, Německa a Evropské unie.

„Hlavními cíli české vodíkové strategie jsou snižování emisí skleníkových plynů a podpora ekonomického růstu. Ty nadále platí. Budeme ale nově klást ještě větší důraz na projekty, které nám umožní minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela na konferenci, kterou organizovalo u příležitosti francouzského předsednictví velvyslanectví Francie v Praze.

Konference ukázala roli, kterou může nízkouhlíkový vodík sehrát jako akcelerátor ekologické a energetické transformace evropského kontinentu. Současně však výroba nízkouhlíkového vodíku v podmínkách ČR nebude jednoduchou úlohou kvůli omezeným obnovitelným zdrojům. Vzhledem k tomu, že Francie i ČR chtějí i v budoucnu využívat jadernou energetiku, nabízí se prostor pro spolupráci ve využití jaderné energie k výrobě nízkouhlíkového vodíku.

Jeden z projektů, který probíhá v rámci IPCEI, významných projektů společného evropského zájmu, je vývoj vodíkového meziměstského autobusu připravovaný společností IVECO ve Vysokém Mýtě. „Jde o příklad česko – francouzské spolupráce, na které se budou podílet české vysoké školy a výzkumné instituce, stejně jako další firmy ve Francii a EU,“ říká zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie Petr Mervart.

Na Česko-německé vodíkové konferenci, která zahajovala Hydrogen Days 2022, diskutovali zástupci státních institucí, technologických firem, univerzit, provozovatelů plynárenské infrastruktury či automobilových firem.

vodík

„Věřím, že se nám podaří najít cesty, jak dále podpořit spolupráci mezi ČR a SRN, a hlavně jak společně postupovat při naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu. Vodík velmi dobře zapadá do všech těchto plánů a je také významnou součástí RePowerEU, návodu EK jak řešit současnou krizi,“ řekl ministr Síkela.

Válka na Ukrajině ukázala, že země nesmí být energeticky vydíratelné a že musí disponovat nezávislými zdroji energie. Vodík je jedním z možných řešení. Instituce a firmy z Česka a Německa již spolupracují na řadě výzkumných projektů, jejichž cílem je zefektivnit výrobu nízko-uhlíkového vodíku. Podél Labe má vzniknout tzv. vodíkové údolí.

„Přechod na vodíkovou ekonomiku umožní jak zapojení významnějšího podílu obnovitelných zdrojů, tak diverzifikaci importu ze zemí, respektive regionů, odkud se v současnosti energie dováží,“ řekl Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

Další informace jsou k dispozici na https://www.hydrogendays.cz/2022/.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo