Vojenský výzkumný ústav představí nová vozidla pro CBRN jednotky Armády ČR

idet

Vojenský výzkumný ústav, s. p. (dále jen VVÚ) se sídlem v Brně je státním podnikem založeným Ministerstvem obrany České republiky v roce 2012, s charakterem výzkumné organizace, která úspěšně navazuje na své institucionální předchůdce a má tak v oblasti obranného výzkumu a vývoje více než 60letou tradici.

logo vvuVVÚ je vyhledávaným partnerem pro zahraniční zákazníky např. z USA, Švýcarska, Itálie, Francie, Německa, Slovenska a dalších. Je také vyhledávaným partnerem pro spolupráci na mezinárodních projektech Evropské obranné agentury EDA a Evropské kosmické agentury ESA. VVÚ je zapojen do řešení řady výzkumných a vývojových projektů poskytovatelů podpory od MO, MV, TAČR a MPO, zaměřených na zvýšení bezpečnosti obyvatel, ochranu kritické infrastruktury, obranu a národní bezpečnost.

Hlavním posláním ústavu je výzkum, experimentální vývoj, expertní podpora, speciální služby a realizace produktů včetně strategických dodávek pro vojenské a bezpečnostní aplikace. Oborová kompetence ústavu je zaměřena na vojenské a bezpečnostní aspekty ochrany ve třech základních oblastech:

  • Chemická, biologická a radiační ochrana je zaměřena na detekci a identifikací BCHL a IZ, automatizaci a robotizaci CBRN průzkumu, zvýšení účinnosti a spolehlivosti prostředků chemické ochrany a nové technologie dekontaminace, výcvik specialistů s použitím reálných vysoce toxických látek.
  • Speciální elektronika a maskování se zabývá pasivními prostředky průzkumu, detekce, zaměřování, identifikace a rušení zdrojů elektromagnetických signálů, metodami snížení demaskujících příznaků osob a vojenské techniky, vytváření klamných cílů.
  • Materiálové inženýrství se zabývá systémy a technologiemi balistické a protivýbuchové ochrany vojenské techniky, vývojem komplexní ochrany kritických vojenských objektů a infrastruktury, speciálními konstrukčními materiály a povrchovou ochranou vojenské techniky.

Významnou část portfolia služeb a činností ústavu tvoří Středisko zkoušení, které je akreditovanou zkušební laboratoří č. 1449 a zahrnuje tyto zkušebny:

  • Zkušebna klimatické a korozní odolnosti;
  • Zkušebna materiálů;
  • Zkušebna maskovacích prostředků;
  • Zkušebna detekce a ochrany.

VVÚ má osvědčení podnikatele na stupeň utajení TAJNÉ a NATO SECRET. Je certifikován podle ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a AQAP 2110.

Má oprávnění nakládat s vysoce toxickými chemickými látkami (podle zákona č. 19/1997 Sb.), vybranými toxiny, jadernými materiály a radionuklidy (podle zákona č. 13/2002 Sb.).

Může obchodovat s vojenským materiálem a odpovídajícími službami podle zákona č. 38/1994 Sb. a V č. 210/2012 Sb. ve všech oblastech své působnosti.

VVÚ je dále držitelem osvědčení k výkonu funkce Národní autority v různých oblastech implementace alianční standardizace (pro celkem 22 oblastí).

Nová vozidla pro průzkumné CBRN jednotky AČR
Párová vozidla, tj. lehká obrněná vozidla S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II dodávaná státním podnikem Vojenský výzkumný ústav Brno, úspěšně prošla náročnými vojskovými zkouškami a mohou tak být zahájeny jejich dodávky do AČR, které budou realizovány postupně až do roku 2023.

S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II

Párová vozidla jsou určena k provádění CBRN průzkumu a pozorování v operacích AČR v zahraničí i v ČR, např. ve prospěch IZS. Bude jimi vybaven 31. pluk chemické, biologické a radiační ochrany v Liberci, ale i další CBRN jednotky ostatních útvarů pozemních i vzdušných sil AČR, kde tento moderní a komplexní prostředek nahradí zastaralé obrněné transportéry BRDM-2rch i průzkumná vozidla UAZ 469CH, ale i LR-130RCH.

S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II

Vozidlo S-LOV-CBRN je vybaveno detekčními prostředky pro průzkum a monitorování CBRN situace, prostředky vytýčení kontaminovaných prostorů a robotem pro CBRN průzkum blízkého okolí. Jeho přívěs pak obsahuje výnosný autonomní monitorovací modul pro CBRN monitorování vzdálené lokality a další podpůrné prostředky. Vozidlo LOV-CBRN II doplňuje schopnosti prvního vozidla a jeho vybavení umožnuje mj. mobilní i pěší CBRN průzkum. Dále je součástí vybavení souprava pro odběr a transport vzorků kontaminovaných CBRN látkami, dekontaminační prostředky a taktický rušič pro ochranu před odpálením nástražných systémů.

S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II

Komplexní ochranu osádek obou vozidel proti účinkům palebných prostředků včetně min, nástražných výbušných systémů i toxických a radioaktivních látek tvoří balistická ochrana posádky na úrovni 2, protiminová ochrana na úrovni 2a (dle STANAG 4569), přetlaková kabina s filtroventilačním zařízením a systém nouzové dodávky čistého vzduchu pro případ vnitřní kontaminace kabiny osádky. Palebnou ochranu každého vozidla zabezpečuje dálkově ovládaná kombinovaná zbraňová stanice. Palubní informační systém podporuje veškerou činnost osádek a poskytuje podrobný přehled o aktuální taktické i CBRN situaci.

Tento nový a moderní prostředek výzbroje AČR bude vystaven na veletrhu IDET 2021 v Brně.

Zdroj zprávy: Veletrhy Brno, a.s.
BVV a.s.