VŠB-TUO bude hostit studenty a pedagogy ze tří evropských států, společně řeší možnosti využití opuštěných dolů

usamin

Od 18. 7. do 22. 7. 2022 bude Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO hostit studenty a pedagogy ze čtyř evropských univerzit, cílem setkání je spolupráce na novém studijním předmětu. Odborníci dorazí z Německa, Španělska a Polska.

Spolupráce přímo navazuje na projekt z června minulého roku, financovaný s podporou Evropské komise, který se zabývá možnosti pro využití opuštěných dolů. Mezinárodní tým se díky společným workshopům a přednáškám bude snažit o přípravu nového studijního předmětu, jehož obsah by měl odrážet zkušenosti čtyř evropských zapojených států v této problematice. Návštěvě Ostravy předcházela delegace vedení Hornicko-geologické fakulty na španělské univerzitě v Oviedu.

usamin logo

Zapojenými univerzitami, kromě VŠB – Technické univerzity Ostrava, jsou Technická univerzita a hornická akademie z Freibergu, Technická univerzita George Agricoly, obě z Německa, Univerzita Oviedo ze Španělska a Slezská polytechnika z Polska. Tyto všechny vědecké instituce mají zkušenosti s oblastí možného využití dolů. Výměna zkušeností a znalostí mezi studenty i pedagogy je nejlepší kombinací pro vznik předmětu, který bude mít mezinárodní přesah a studentům pak představí problematiku opuštěných dolů v kontextu celé Evropy.

usamin photo vsb

Vzhledem k zaměření plánovaného předmětu navštíví hosté v našem kraji samozřejmě i technické památky. Jde o nejlepší způsob, jak hostům prezentovat témata, která se na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO také řeší, praktickým a atraktivním způsobem.

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava
všb