VUT je jedním ze zástupců Českého bateriového klastru

bateriový klastr

Produkce baterií je stěžejní oblastí pro budoucí rozvoj elektromobility i pro zdroje obnovitelné energie. Je klíčová i pro Českou republiku, jelikož se zde průmysl také zaměřuje na automobilovou výrobu. V reakci na potřebu rozvoje produkce baterií byl v červnu tohoto roku založen Český bateriový klastr a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT je jedním z jeho zástupců. Jedná se o první sdružení tohoto typu propojující veřejnou, akademickou i privátní sféru na poli výzkumu a vývoje. Jeho cílem je rozvoj nových technologií a spolupráce v jednotlivých oblastech výroby a použití baterií.

bateriový klastr

 

„V Česku scházel ekvivalent Evropské bateriové aliance, která by se zabývala výzkumem, vývojem a praktickou aplikací baterií. Společnosti se neměly kam obracet, ať už šlo o komunikaci či oslovení odborníků a talentů v daných oblastech,“ říká Tomáš Kazda z Ústavu elektrotechnologie, který prvotní jednání inicioval.

Na začátku roku 2020 ve spolupráci s agenturou CzechInvest, v rámci projektu Systémové podpory, oslovil velké firmy i univerzity s návrhem o vytvoření spolupráce. Vysvětlil, že propojení vědecké a soukromé sféry by přispívalo ke zvyšování konkurenceschopnosti svých členů a současně pomohlo navázat spolupráci s evropskými firmami a univerzitami, jako je European Battery Alliance, European Partnership for Batteries. Dále by podpořil účast českých zástupců v projektech IPCEI (Important Projects of Common European Interest).

bateriový klastr

český bateriový klastrPo dohodě VUT založilo klastr spolu se dvěma dalšími subjekty. Zástupcem malých a středních podniků je EVC Group s.r.o. a velkých firem Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Jednou z prvních činností klastru bylo zmapování současného stavu v oblasti výroby, vývoje a výzkumu a potřeb jednotlivých oslovených subjektů z řad malých/středních firem, velkých firem, start-upů a univerzit.

„Firmy nejčastěji prohlašovaly, že mají zájem hlavně o výměnu informací a networking, podporu společného vývoje a přenosu technologií a podporu získávání finančních prostředků na projekty,“ říká dále Kazda a na závěr dodává: „Aktuálně oslovujeme zástupce společností, kterým by klastr mohl v jejich činnostech pomoci.“ Členy jsou například i Škoda Transportation, a.s., ABB Group nebo technologický start-up Pinflow energy storage, s.r.o.

Zdroj zprávy: VUT Brno
VUT Brno