VUT na veletrhu AMPER představí školicí platformu pro oblast kybernetické bezpečnosti, kterou testovali středoškoláci

VUT AMPER

Vědci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT (FEKT VUT) reagují na poptávku po odbornících pro kybernetickou bezpečnost. Vyvinuli školící platformu BUTCA, která nabízí trénink a vzdělávání hrou, snadnou ovladatelnost a propojení s reálnými průmyslovými zařízeními. Návštěvníci brněnského veletrhu AMPER se s ní mohou seznámit v pavilonu P, 21. 3., od 11:30 hod., kdy její komerční provoz zahájí rektor VUT za účasti zástupců NÚKIB, Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a Vodafone Czech Republic. O den později přivítá děkan FEKT VUT na stánku studenty SPŠ Třebíč.

VUT Amper

Jeden z testovacích polygonů platformy BUTCA | Autor: Archiv FEKT

Na počátku byla myšlenka podpořit výuku studijního programu Informační bezpečnost na Ústavu telekomunikací FEKT VUT. Nápad se posléze vyvinul do podoby praktické školicí platformy – Kybernetické arény (BUTCA – Brno University of Technology Cyber Arena), která obsahuje několik testovacích polygonů, využívá 5G infrastruktury #VodafoneUniLab a má ambici zkvalitnit vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti také ve státních institucích, firmách nebo ve školství.

vut amper

Autor: Archiv FEKT

BUTCA umožňuje praktické a zábavné vzdělávání studentů s minimem vstupních znalostí a s řadou realistických herních scénářů. Příkladem může být záchrana astronauta, kterému na planetě Mars dochází kyslík. Studenti se touto cestou učí hledat nedostatky ve webových aplikacích, serverech či softwarů. “Student musí najít bezpečnostní chyby, které mu umožní ovládnout rover, s kterým pak dojede pro astronauta a zachrání ho,” popisuje jeden ze scénářů Willi Lazarov z FEKT VUT.

Lazarov jako absolvent Střední průmyslové školy Třebíč (SPŠT) oslovil její zástupce s nabídkou spolupráce při testování arény. Během roku 2022 přijeli studenti SPŠT na FEKT VUT a jako etičtí hackeři testovali řadu herních scénářů. V témže roce byla BUTCA spuštěna přímo na SPŠT, kde úspěšně proběhl její první testovací provoz mimo VUT.

vut amper

Autor: Archiv FEKT

Pro firemní a průmyslové uživatele nabídne BUTCA propojení s reálnými průmyslovými zařízeními nebo možnost jednoduchého připojení vlastních sítí či zařízení do platformy. Na fyzických testovacích polygonech mimo jiné v podobě automatizované balicí linky, čističky odpadních vod nebo přenosové soustavy elektrické energie ČR, lze simulovat kybernetické útoky nebo provozní chyby a ukázat jejich reálné důsledky.

BUTCA nabídne také pomoc při plnění povinnosti školit pracovníky, testovat a prokazovat kybernetickou odolnost, které vyplynou z nové evropské směrnice NIS 2 (Network and Information Security 2) a její chystané implementace do českého právního prostředí. BUTCA pomáhá nejen při tréninku, ale i při vývoji. Příkladem může být testování komunikační jednotky, vyvinuté na FEKT VUT, která dokáže ze současného „hloupého“ elektroměru udělat chytré zařízení schopné komunikovat na dálku.

ADK

Reklama

Program stánku FEKT VUT v pavilonu P / 6.27 na veletrhu AMPER v Brně

21.3., 11:30 hod. – slavnostní zahájení komerčního provozu BUTCA – Kybernetická aréna,

akci zahájí rektor Vysokého učení technického v Brně společně se zástupci NÚKIB, Odboru bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a Vodafone Czech Republic

22. 3., 10:30 hod. – děkan FEKT VUT na stánku přivítá studenty Střední průmyslové školy Třebíč a oficiálně jim poděkuje za pomoc při testování platformy.

FEKT VUT vyvíjela platformu Kybernetická aréna v období 1. 7. 2019 – 30.06.2022 v rámci projektu Kybernetická aréna pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kyberbezpečnosti, který byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Program bezpečnostního výzkumu ČR.

Zdroj zprávy: VUT Brno
VUT Brno