Výhody diagnostiky SKF v mazacích systémech SKF v Chodově

skf

V roce 2018 začal závod na mazací systémy SKF v Chodově používat dva nástroje pro monitorování a diagnostiku strojů – QuickCollect pro kontrolu běhu a online monitorovací systém IMx-8. Nyní je známo, co při používání těchto systémů získali a jak jsou s nimi spokojeni.

SKFVyužití monitorování a vzdálené diagnostiky přineslo značné úspory, snížení rizika a zkrácení času pro sběr dat. Firma SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o. implementovala systém online monitorování a vzdálené diagnostiky, když před několika lety investovala do nové haly a strojů. S tím přišlo nahrazení klasických mechanických, poloautomatických a automatických strojů nejmodernějšími japonskými CNC obráběcími stroji a roboty. Současně bylo nutné důkladněji sledovat stav strojů a předcházet jejich poruchám, které by měly výrazný dopad na chod výroby.

Mazací systémy SKF na Chodově u Karlových Varů využívají služby SKF Premium. Jedná se o smlouvu, kdy zákazník nakupuje zboží od SKF prostřednictvím sítě autorizovaných distributorů a nakupuje služby za výhodných podmínek za měsíční paušál. Konkrétně u SKF Lubrication Systems jde o procházení diagnostikou, její implementací, školení pro použití a vybavení. Zahrnuje také online diagnostiku, její instalaci, související hardware a software, vyhodnocení online diagnostiky v Centru vzdálené diagnostiky a hlášení zpět SKF Lubrication Systems.

Prediktivní diagnostika přináší úspory, kratší prostoje a plynulejší výrobní proces. Ve společnosti SKF Lubrication Systems je prvním příkladem honovací stroj, kde se díky prediktivní diagnostice a podávání zpráv snížily prostoje z jednoho týdne na pouhý jeden den. Úspora u tohoto konkrétního stroje byla 113 100 Kč. U tyčové pily bylo cílem snížit riziko nehody. Pokud by havarovala, výroba by se zastavila v celé budově. Vypočítaná hodnota rizika nehody a jeho dopadu na výrobu by se pohybovala mezi 88 400 a 260 000 Kč. Od zavedení prediktivního diagnostického systému nedošlo k žádné nehodě. Dalšími sledovanými zařízeními jsou olejová čerpadla, u kterých byla odstraněna doba opravy, protože se provádí během plánované kontroly.

Před zavedením prediktivního diagnostického systému stála hodinová odstávka 9 960 Kč. Díky prediktivní diagnostice se SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o. v prvním roce od jejího zavedení vyhnula nákladům a ztrátám v rozmezí od 366 000 do 538 000 Kč. Mezi další výhody patří snížení rizika neplánovaných odstávek v důsledku poruchy a zkrácení doby sběru dat v budoucnu.  Podrobnosti o IMx-8 naleznete tady a o QuickCollect zde.

Zdroj zprávy: SKF