Vyjádření k informacím v médiích o údajném zmrazení majetku VÍTKOVICE STEEL

vítkovice steel

Vedení společnosti VÍTKOVICE STEEL je překvapeno sdělením, které média uvádějí. O tom, že by měla zmrazený majetek, nemá informace. V minulých dnech pouze společnost informoval Finanční analytický úřad, že obdržel podnět k prošetření společnosti a že v rámci předběžného opatření nemáme poskytovat finanční plnění vlastníkům. To už nejméně 3 roky neděláme, neboť společnost netvoří čistý zisk, a proto se nás toto opatření nijak negativně nedotýká.

S Finančním analytickým úřadem jsme v kontaktu a podle nás k žádnému zmrazení majetku společnosti nedošlo, ani si nejsme vědomi, že by se připravovalo. Společnost vyrábí, má dostatek zakázek a doufá, že situace se vysvětlí a nepostihne firmu. Nadále potvrzujme, že společnost nemá ruské vlastníky, společnost vlastní nadnárodní investiční fondy.

Zdroj zprávy: VÍTKOVICE STEEL
VÍTKOVICE STEEL, a.s.