Vyjádření Sdružení automobilového průmyslu k návrhu na prodloužení ochranných opatření na dovoz některých výrobků z oceli

AutoSAP

Po týdnech přezkumu a konzultací s průmyslovými sektory a členskými státy přišla včera Evropská komise s návrhem na prodloužení platnosti současných ochranných opatření na dovoz některých výrobků z oceli, včetně produktů nezbytných pro výrobu vozidel, a to o tři roky.

Sdružení automobilového průmyslu společně s dalšími evropskými asociacemi přitom zdůrazňovalo zásadní negativní dopad, které toto prodloužení přinese, a tím i nesouhlas s tímto postupem.

Od léta minulého roku, kdy se firmy snaží dohnat propady způsobené pandemií covid-19, se automobilový průmysl potýká s konstantním navyšováním cen hutních výrobků i problémy spojenými s délkou dodacích lhůt. Např. cena žárově pozinkované oceli vzrostla mezi červencem 2020 a květnem tohoto roku více než dvojnásobně. Jiné výrobky důležité pro dodavatelský řetězec, včetně menších výrobců, doznávají až 100% mezikvartální nárůst ceny. Argumentace hrozbou vážné újmy pro výrobce oceli se tak zdá být pro nás velmi málo uvěřitelná.

V některých případech vstupní hutní materiál není na trhu dostupný a může hrozit až zastavení finálních odběratelů. To vše se samozřejmě promítá nejen do oblasti výroby a logistiky, ale rovněž do oblasti lidských zdrojů a firmám výrazně ztěžuje dlouhodobější i operativní plánování včetně rozvrhu směn. A v konečném důsledku se může projevit také v cenách vozidel.

V současné situaci, kdy se automotive potýká s narušením dodavatelských řetězců, rostoucími cenami komodit a nedostatkem některých komponentů a vstupů (polovodiče, plastový granulát, hutní materiály atd.) a rovněž růstem cen mezikontinentální dopravy, tak vyvolá toto opatření další značnou nejistotu mezi finálními výrobci i dodavateli.

Automobilový průmysl podporuje konkurenceschopné evropské odvětví výroby oceli. Rozhodnutí o prodloužení, a to ještě o takto dlouhou dobu a za nízké míry liberalizace, však z našeho pohledu rozhodně nereflektuje zájmy Unie. Apelujeme proto na Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby na příslušných jednáních reflektovalo dopad na automobilový průmysl, který včetně návazných odvětví zaměstnává v ČR zhruba 500 tisíc osob, a s takto nastaveným prodloužením opatření nesouhlasilo.

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu
AutoSAP