Výjimečné ocenění za spolupráci na propagaci České republiky ve světě dostala FIT ČVUT v Praze

čvut

Studenti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) se od roku 2009 prostřednictvím výstupů ze svých závěrečných prací zapojují do činnosti americké neziskové společnosti Czech-American TV, aby prostřednictvím televizního vysílání zlepšili povědomí o České republice a jejích regionech. FIT ČVUT díky tomu dostala jako jediná fakulta v ČR ocenění za dlouhodobou propagaci ČR. Ocenění fakultě předal zakladatel Czech-American TV, americký producent John Honner.

Za intenzivní spolupráci FIT ČVUT jako jediná ze spolupracujících institucí obdržela ocenění od zakladatele CATV USA, Johna Honnera. Studenti FIT ČVUT již 11 let s touto organizací úzce spolupracují prostřednictvím svých bakalářských a diplomových prací. Přicházejí tak s technickými nápady ohledně vývoje webových stránek. Studenti vymysleli systém, jak zefektivnit vysílání, čímž přispívají k šíření dobrého jména ČR v zahraničí.

CATV USA spolupracuje také v menší míře s univerzitami v Hradci Králové, v Plzni či Brně. Veřejné nekomerční vysílání této televize má formu videodokumentů, ve kterých se anglicky mluvící divák dozví řadu informací o českých regionech, městech, památkách či gastronomii.

Přínos k propagaci české kultury a historie do světa je výjimečný a neotřelý. Děkan FIT ČVUT doc. Marcel Jiřina k tomu dodává: „Toto ocenění je pro mě důkazem, že fakulta má schopné a nadané studenty, kteří svou práci dělají s nadšením a proaktivně. Jsem hrdý na to, že naše fakulta může přispět k reprezentaci České republiky ve světě.”

Jedním ze studentů, kteří se zapojili do činnosti CATV USA, je student bakalářského studia na FIT ČVUT, Karel Vrabec. Ten rovněž z rukou Johna Honnera obdržel ocenění, a to za nejlepšího webmastera v CATV USA.

Ke své práci říká: „CATV USA má na svých stránkách i dvě internetová rádia. Jenže pro ně neexistuje žádná správa a potýkají se s velkým množstvím chyb. Proto CATV USA před rokem zveřejnila nové zadání pro studentské závěrečné práce, které se týkalo renovace těchto dvou stanic,” a dodává: „Zvolil jsem si proto téma bakalářské práce, kde jsem od píky naprogramoval webovou správu těchto stanic.”

Pořady o českých a moravských regionech a jejich kulturním dědictví vysílá Czech-American TV na území USA již od roku 2003. Toto veřejné a nekomerční vysílání sleduje pravidelně každý týden na kabelové televizi více než 2,5 milionu domácností v šedesáti amerických městech. A díky internetovému streamu a vysílání v anglickém jazyce oslovuje další desítky tisíc diváků z různých koutů světa.

„K osvětě České republiky přispívá naše organizace prostřednictvím dalších aktivit, jako je například projekt výuky českého jazyka v USA ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, projekt hledání českých předků a jejich kořenů ve spolupráci se Státním oblastním archivem ČR nebo propagace receptů tradiční české kuchyně ve spolupráci se ZČU v Plzni,“ uvádí některé ze současných a neziskových projektů zakladatel CATV USA John Honner.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha