Výrazné zlepšení výkonnosti ABB ve 4. čtvrtletí a předčasné dosažení cílové marže

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 se nám podařilo zlepšit srovnatelné zakázky a tržby, zvýšili jsme provozní zisk EBITA o 16 % stejně jako provozní marži EBITA o 170 bazických bodů a zvedli ukazatel ROCE na 16,5 % pro rok 2022, tedy do našeho cílového rozpětí. Celkově jsme tedy v roce 2022 dosáhli dobrého úspěchu.

abb

„Rok 2022 byl pro ABB dalším úspěšným rokem, kdy se nám kromě jiného podařilo dále zefektivnit naše obchodní portfolio a dosáhnout plánované marže dříve, než jsme očekávali. ABB je nyní díky tomu odolnější. V roce 2023 chceme bez ohledu na současnou nejistotu na trhu ukázat, že jsme schopni trvale dosahovat provozní marže EBITA ve výši alespoň 15 %.” Björn Rosengren, generální ředitel

Björn Rosengren, generální ředitel ABB

Björn Rosengren, generální ředitel ABB

Aktivita zákazníků mírně vzrostla, nebo zůstala stejná ve většině zákaznických segmentů, s výjimkou poklesů v oblasti bytové výstavby a výroby. Výhled trhu pro diskrétní výrobu zůstává stabilní, i když čtvrté čtvrtletí bylo nepříznivě ovlivněno normalizací vzorců objednávek zákazníků po období předběžných objednávek vyvolaných dlouhými dodacími lhůtami způsobenými napjatou situací v hodnotovém řetězci. To negativně ovlivnilo příjem objednávek v oblasti Robotika a Automatizace, zatímco ostatní tři oblasti podnikání počet srovnatelných objednávek udržely na stabilní výši nebo dokonce zvýšily. Příjmy byly stabilní a vzrostly o 3 % (srovnatelně o 16 %). Za růstem zakázek stál především americký region, v Evropě došlo k poklesu a v Asii, na Středním východě a v Africe zůstaly zakázky celkově převážně stabilní, a to i přes pokles v Číně. Vyhrocená situace v Číně související s onemocněním covid-19 ke konci období místní obchodní aktivitu poněkud zpomalila. Naší prioritou je zajistit bezpečnost našich lidí.

IRB 5710

Naše kvalitní cenotvorba v kombinaci s vyššími objemy podpořila vyšší hrubou marži a vedla ke zlepšení provozní marže EBITA o 170 bazických bodů na 14,8 %, což je nejsilnější marže za čtvrté čtvrtletí za několik posledních let. Díky tomu byl rok 2022 pro ABB rekordním rokem v novodobé historii s provozní marží EBITA ve výši 15,3 %. Dosáhli jsme dobrého řízení cen, stejně úspěšně jsme realizovali zvýšené objemy s určitou dodatečnou podporou v podobě neobvykle nízkých podnikových nákladů. Těší mě, jak se divize vypořádaly s výzvami, jako jsou omezení dodavatelského řetězce, napjatá situace na trhu práce, výluky související s onemocněním covid-19 v Číně a vysoká inflace.

Björn Rosengren

Björn Rosengren, generální ředitel ABB

Jedinou oblastí, která nesplnila naše očekávání, byly hotovostní toky (cash flow) ve výši 687 miliónů USD. Důvodem bylo neočekávaně pomalejší vyčerpání čistého provozního kapitálu. Na tuto oblast se budeme v nejbližší době soustředit, zejména při realizaci vysokého počtu nevyřízených objednávek. Jak jsme již dříve oznámili, dokončení vypořádání projektu Kusile zatížilo peněžní toky částkou přibližně 315 milionů USD, zatímco dokončení prodeje společnosti Power Grids přineslo čistý peněžní příspěvek do investičních činností ve výši 1,4 miliardy dolarů.

Pokud budou podmínky na trhu příznivé, jsme dále odhodláni realizovat naše plány na uvedení naší entity E-mobility na burzu. Mezitím jsme v období do konce ledna 2023 nabídli v rámci soukromého umístění nově vydané akcie v hodnotě přibližně 525 miliónů CHF novým menšinovým akcionářům, kteří představují zhruba 20% vlastnický podíl v E-mobility.  Výnosy budou použity na realizaci růstového potenciálu jednotky E-mobility prostřednictvím organických investic a investic ve formě fúzí a akvizic, směřovaných do hardwaru a softwaru.

abb e-mobility

ABB E-Mobility

Těsně po uzavření čtvrtého čtvrtletí jsme pokročili také v realizaci ohlášených odprodejů a podepsali jsme dohodu o prodeji divize Power Conversion (obchodní oblast Elektrotechnika). Od této chvíle budeme v rámci stávajících divizí pokračovat v revizi našeho obchodního portfolia na úrovni produktových skupin. Sem patří i naše rozhodnutí zahájit v průběhu roku 2023 proces vyčlenění jednotky nouzového osvětlení, která je nyní součástí divize Inteligentních budov v obchodní  oblasti Elektrotechnika.

V roce 2022 jsme uzavřeli partnerství se švédskou těžební a hutní společností Boliden, a zahájili tak strategicky důležitou spolupráci, která nám umožní využívat v našich elektromagnetických míchacích zařízeních (EMS) a vysoce účinných elektromotorech měď s nízkou uhlíkovou stopou. Tím jsme zároveň pokročili v plnění cíle pro rok 2030, kterým je cirkulární přístup u nejméně 80 % našich výrobků a řešení v souladu s naším dlouhodobým cílem snižovat emise skleníkových plynů a zároveň podpořit přechod k oběhovému hospodářství.

Boliden ABB

Při pohledu do roku 2023 v současné době nepředpokládáme výrazný pokles poptávky, i když vysoká inflace zvyšuje nejistotu. Srovnatelný růst objednávek, přinejmenším v první polovině roku, by měl být poněkud brzděn loňskou velmi vysokou úrovní objednávek spolu s normalizací struktury objednávek zákazníků po období předobjednávek v době napjaté situace v hodnotových řetězcích. Očekávám, že růst srovnatelných tržeb se bude pohybovat nad 5 %, což bude podpořeno realizací nevyřízených objednávek. Peněžní toky by měly těžit z toho, že jsme snížili čistý pracovní kapitál, a také bychom měli mít méně nepříznivých položek ovlivňujících srovnatelnost. Rok 2023 považuji za dobrou příležitost pro ABB prokázat, že jsme schopni trvale dosahovat roční provozní marže EBITA ve výši alespoň 15 %.

Vzhledem ke zlepšujícím se výsledkům, solidnímu cash flow a solidní rozvaze navrhuje představenstvo společnosti řádnou dividendu ve výši 0,84 CHF na akcii (oproti 0,82 CHF v předchozím roce) v souladu s naší dlouhodobou ambicí zvyšovat udržitelné dividendy z akcí v průběhu času, přičemž prioritou zůstává solidní rozvaha, která podpoří naše růstové ambice. Ve zpětném odkupu akcií plánujeme pokračovat po celý rok 2023.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male