Výroba automobilů i přes přetrvávající problémy v dodavatelském řetězci v kladných číslech

sap výroba aut

Mezi lednem a zářím tohoto roku bylo v České republice vyrobeno 913 148 osobních automobilů, tj. meziročně o 9,8 % více než ve stejném období loňského roku. V samotném září bylo vyrobeno 111 374 osobních vozidel. Dařilo se také výrobcům v ostatních segmentech motorových vozidel. V prvních devíti měsících bylo vyrobeno 3 862 autobusů (+11,1 %), 1 433 motocyklů (+76,7 %) a 907 nákladních vozidel (3,7 %). Pokles výroby naopak zaznamenali výrobci přípojných vozidel, kteří za uvedené období vyrobili celkem 18 583 přívěsů a návěsů (-23,6 %). Segment vozidel s elektrickým pohonem nadále tvoří více než desetinu tuzemské produkce všech motorových vozidel. Vyrobeno bylo 98 637 elektrických osobních automobilů a 35 elektrických autobusů.

autosap

 

„Ve světle přetrvávajících problémů v dodavatelských řetězcích je skvělou zprávou, že pozitivní trend z posledních měsíců se podařilo udržet a produkce automobilů v České republice meziročně vzrostla o 9,8 %. Je však zapotřebí zohlednit, že skoro sto procentní meziroční nárůst výroby osobních vozidel za září, je dán především nízkými výrobními výsledky v roce 2021, kdy naplno propukla čipová krize. Zásadní výzvou pro firmy tak nadále zůstávají ceny energií. Jakkoli vláda v mezidobí ohlásila některá opatření, stále není jasně definováno řešení pro řadu středních a velkých podniků. Bez efektivní pomoci v tak komplexním odvětví, jakým je autoprůmysl, přitom platí, že výpadek jednoho či dvou klíčových dodavatelů může zastavit celý výrobní řetězec“, komentuje aktuální situaci Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Osobní vozidla
Od ledna do konce září bylo v České republice vyrobeno 913 148 osobních vozidel, tj. meziročně o 9.8 % více než ve stejném období předchozího roku. V absolutním vyjádření tedy bylo ve zmíněném období vyrobeno o 55 217 osobních automobilů více. V měsíčním srovnání vzrostla výroba osobních vozidel o 98,3 %, z 56 157 v září roku 2021 na 111 374 v září roku 2022. Meziročně se zdvojnásobil i export, z 49 157 vyexportovaných v září roku 2021 na 103 993 v září 2022 (tj. +111,6 %). Tuzemské prodeje v měsíčním meziročním srovnání zaznamenaly mírný nárůst (tj. + 5,4 %) naproti tomu prodeje v ČR za první tři čtvrtletí poklesly meziročně o 11 816 vozidel (tj. – 15,6 %).

výroba aautomobilů sap

Největší tuzemská automobilka, ŠKODA AUTO, vyrobila v prvních třech kvartálech ve svých tuzemských závodech 513 508 osobních automobilů (- 0,2 %), z toho jen v září 60 601 vozů (+ 117,3 %). Elektrických vozů (bateriových BEV a plug-in hybridních PHEV) vyrobila ŠKODA 51 875 ks, tj. 10,1 % z celkové produkce. Více než tři čtvrtiny vyrobených elektrických vozů tvořily vozy plně elektrifikované (BEV).

Nošovický závod automobilky Hyundai pokračuje v růstovém trendu. V dosavadním průběhu roku vyrobil celkově 242 900 osobních automobilů, tj. o 17,2 % více než v prvních třech čtvrtletích loňského roku. Také v září byla produkce meziročně výrazně vyšší, když bylo vyrobeno 29 300 vozidel (+ 17,7 %). Z celkového počtu vozidel mělo 22 292 ks čistě elektrický a 24 470 ks plug-in hybridní pohon a celkově tak elektrické vozy tvořily více než 19,2 % celkové produkce.

Také v kolínské Toyotě byla zářijová výroba meziročně výrazně vyšší. Vyrobeno bylo 21 473 automobilů, tj. o 537 % více než v září 2021. Celkově v prvních třech kvartálních obdobích Toyota vyrobila 156 740 vozidel (+ 42,4 %). Téměř polovinu produkce tvořily hybridní vozy (HEV).

Autobusy
V prvních třech čtvrtletích bylo v Česku vyrobeno 3 862 autobusů (+ 11,1 %), 3 262 autobusů bylo exportováno (+ 2,6 %), 519 autobusů bylo určeno pro tuzemský trh (+ 29,4 %).

Ve vysokomýtském IVECO CR bylo vyrobeno 3 477 autobusů, tedy o 10,1 % více než v loňském roce. SOR Libchavy dokázal v prvních devíti měsících tohoto roku vyrobit 355 autobusů, tj. o 17,5 % více než vloni. Dvacet jedna autobusů značky má elektrický pohon (tj. podíl 5,9 %). ŠKODA Electric vyrobila ve zmiňovaném období 14 elektrobusů a výrobce KHMC 16 autobusů.

Nákladní vozidla
Společnost TATRA Trucks, která je mezi členy Sdružení automobilového průmyslu jediným výrobcem nákladních vozidel, vyrobila v prvních devíti měsících tohoto roku 907 vozidel, tedy o 32 ks více než ve stejném období loňského roku (tj. + 3,7 %). Produkce Tatry je téměř rovnoměrně rozdělena mezi tuzemský trh (447 ks, meziročně + 80,2 %) a export (417, meziročně – 35,2 %).

Motocykly
Také výrobce JAWA Moto je nadále velmi úspěšný. V prvním třech kvartálních obdobích společnost vyrobila
1 433 motocyklů (+ 76,7 %). Dařilo se jí jak na českém trhu (928 ks / + 41,0 %), tak v exportu (505 ks / + 230,1 %).

Přípojná vozidla
Naopak segment přípojných vozidel zaznamenal v celkovém součtu pokles. Mezi lednem a zářím bylo vyrobeno celkově 18 583 přívěsů a návěsů všech velikostí, tj. o 5 727 ks méně než vloni (- 23,6 %). Z pohledu celkových počtů většinu produkce společnost Agados, která se specializuje na malé přívěsy do 3,5t. Těch vyrobila 16 646 ks (- 26,5 %), v Česku jich prodala 9 546 ks (- 32,0 %) a v zahraničí pak 6 727 ks (- 18,0 %).

Kategorie velkých přívěsů a návěsů oproti tomu zaznamenala růst produkce o 17,5 %. Schwarzmüller vyrobil 1 598 velkých přípojných vozidel, tj. o 20,8 % více než vloni. Společnost PANAV vyrobila 339 přívěsů a návěsů (+ 4,0 %).

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu
AutoSAP