Výroba motorových vozidel v dubnu klesla na minimum

AutoSAP

Vývoj výroby motorových vozidel v dubnu letošního roku vstoupí do historie českého automobilového průmyslu. Odstávky vyvolané pandemií koronaviru způsobily dramatický propad dubnové produkce o 88,5 %. Mezi lednem a dubnem letošního roku zapříčinila omezení meziroční propad výroby o 152 799 motorových vozidel (- 31,1 %). Díky spuštění výroby v automobilce Hyundai a závodech ŠKODA AUTO bylo v dubnu vyrobeno celkem 14 589 osobních vozidel.

„Očekávaný dramatický pokles dubnové produkce o téměř 90 % není špatnou zprávou jen pro finální výrobce, ale samozřejmě také pro celý dodavatelský řetězec. Samotným postupným znovuobnovováním výroby finalistů se současné problémy nevyřeší. Dubnové prodeje nových vozů v EU poklesly o 76 % a vzhledem k úzké provázanosti dodavatelských řetězců napříč celou Evropou a silné závislosti autoprůmyslu na funkčním vnitřním trhu byl výrobní režim na všech úrovních silně narušený. Snížená výkonnost autoprůmyslu má samozřejmě negativní dopad i na celou řadu dalších odvětví,“ zdůrazňuje Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

„Apelujeme proto na pokračování vzájemného dialogu mezi průmyslem a politickou reprezentací, jehož cílem je co nejrychleji najít a implementovat opatření ke zmírnění následků pandemie covid-19, stejně jako pomoci firmám s likviditou a zachováním zaměstnanosti. Za klíčové proto nyní považujeme prodloužení programu Antivirus v režimu B, stejně jako zvážení vylepšení jeho parametrů. Firmám by rovněž pomohla implementace navrhovaného režimu C, založeného na snížení odvodů sociálního pojištění zaměstnavatelům. Oba programy by měly běžet paralelně tak, aby si firmy s ohledem na jejich aktuální ekonomickou situaci mohly mezi příspěvkem na mzdu a odpuštěním části odvodů za zaměstnance zvolit, “ dodává Wojnar.

Osobní automobily
Od začátku ledna do konce dubna bylo v českých automobilkách vyrobeno celkem 337 497 osobních vozidel (- 31,1 %). ŠKODA AUTO vyrobila 218 374 automobilů (- 29,6 %), nošovický Hyundai vyrobil 65 890 automobilů (- 35,3 %) a kolínská TPCA celkem 53 233 vozů (- 31,5 %).

Další segmenty
Produkce autobusů IVECO byla po celý duben zastavena a v meziročním srovnání tak od ledna do dubna došlo k poklesu výroby na 1 179 autobusů (- 19,0 %). Koronavirus pak neměl dopad na výrobu autobusů v SOR Libchavy, který díky zvýšenému počtu zakázek produkci dokonce meziročně zvýšil na 144 autobusů (+ 44,0 %). Jediný výrobce motocyklů JAWA pak vyrobil celkem 135 strojů (- 82,0 %).

Statistiku výroby najdete zde >>>

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu