Výrobce drátů proinvestoval za deset let téměř dvě miliardy

ždb pérovna

Nové zázemí v takzvané železárenské části pro zhruba tři stovky zaměstnanců v podobě nových šaten a sociálního zařízení dokončí do konce ledna příštího roku společnost ŽDB Drátovna v Bohumíně. Je to jedna z řady investic, které se za posledních deset let ve firmě udály. Vybudovat z ŽDB Drátovny moderní společnost bylo cílem skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel, která bohumínskou firmu vlastní od 1. října 2012. Od té doby pro zajištění dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti ŽDB Drátovna proinvestovala 1,8 miliardy korun.

lano ŽDB Bohumín

 

„Cílem modernizace bylo posílit naše portfolio zejména v oblasti výroby drátů pro další zpracovatelský průmysl jako je výroba lan, pružin, spojovacích součástí, ložisek a jiných aplikací včetně uplatnění v automobilovém průmyslu. Důležité bylo doplnit a výrazně navýšit výrobní kapacity a posílit pozici zejména na evropském trhu,“ říká předseda představenstva ŽDB Drátovna Petr Adamek.

Zatímco v prvních letech se jednalo o investiční akce menšího rázu, rozsáhlé investice zahájila společnost ŽDB Drátovna v roce 2016.

ocelová tkanina tž

„Největší investicí byla modernizace provozu tažírny nepatentovaného drátu (TND), díky níž došlo k rozšíření výrobkového portfolia s cílem zdvojnásobení objemů výroby. Investice do strojního vybavení a navazující infrastruktury přišla na více než 400 milionů korun,“ shrnul Petr Adamek.

Investice směřovaly především do modernizace strojů a zařízení. „V hodnotě dalších 800 milionů korun jsme pořídili 19 nových drátotahů, CNC automaty pro provoz pérovny, zrekonstruovali část mořírny a vybudovali třetí žíhací pec na provoze TND. Nová pec nám pomohla navýšit kapacitu o osm tisíc tun a pokrýt tak velký zájem zejména automobilových firem, které náš drát využívají k výrobě spojovacích součástí a dalších komponent vozů,“ sdělil Petr Adamek.

Bohumín Třinec pružiny

Významné byly rovněž investice do oblasti ekologie. Výstavba kotelny, rekonstrukce skladu chemických látek, výstavba zásobníků na využitou kyselinu a rekonstrukce vodního toku Bajcůvka.

„V celé společnosti jsme místo nafty začali používat stlačený zemní plyn (CNG), který je ekologičtější než benzín, nafta nebo LPG. Nákup plnících stanic CNG, obnova vozíků a referentských vozů na CNG přesáhla 80 milionů korun,“ doplnil předseda představenstva.

Vedení firmy pamatuje i na své zaměstnance. „Podařilo se nám významnou měrou zlepšit sociální zázemí pracovníků. Nejprve jsme začali vylepšovat podmínky provozních zaměstnanců, proto jsme prioritně opravili toalety, odpočívárny a provozní kanceláře. Následně jsme zrekonstruovali kantýnu a jídelnu v drátovenské části a centrální šatny tří provozů,“ uvedl Petr Adamek. Letos firma pokračuje s rekonstrukcemi výrobních a administrativních budov. „Pro lepší představu doplním, že se rozprostíráme na ploše 7 140 m2, což odpovídá 50 fotbalovým hřištím,“ uzavřel.

Společnost ŽDB Drátovna hodlá v letošním roce vyrobit 130 tisíc tun tažených drátů a výrobků z nich. Vývoz se v současné době na celkové produkci podílí 80 procenty, přičemž rozhodujícími exportními regiony jsou trhy zemí západní a střední Evropy. Zaměstnává 900 lidí.

Zdroj zprávy: Třinecké železárny, a.s.
Třinecké železárny