Výroční tisková konference TÜV SÜD

tuv

Praha/Mnichov. Společnost TÜV SÜD zaznamenala v roce 2014 významný růst – a dosáhla nových rekordů v oblasti obratu, zisku a počtu zaměstnanců: mezinárodní koncern v oblasti poskytování služeb v loňském roce zvýšil svůj obrat o více než 6% na 2,061 miliardy EUR (2013: 1,934 miliardy EUR); zisk před úroky a zdaněním (upravený zisk EBIT) vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 9% na 187 milionů EUR (2013: 171 milionů EUR). Počet pracovníků největší německé organizace v rámci koncernu TÜV přitom v minulém roce po celém světě vzrostl na více než 22.000 zaměstnanců.

„TÜV SÜD při svém růstu dávno překročila německé hranice, dnes jsme globálním hráčem. Poptávka po našich službách celosvětově vzrostla, a právě z tohoto důvodu máme v současné době více zaměstnanců v zahraničí než v Německu“, zdůraznil na výroční tiskové konferenci v Mnichově Dr. Axel Stepken, předseda představenstva společnosti TÜV SÜD AG.

Pozitivní trend vývoje bude podle Stepkena dále pokračovat: TÜV SÜD bude podle jeho názoru v letošním roce růst podobným tempem jako v roce 2014, přitom bude dále rozšiřovat svou činnost v oblasti mezinárodního obchodu a bude na celém světě přijímat nové zaměstnance. Trend mezinárodní expanze společnosti TÜV SÜD se ostatně projevuje i ve strategii akvizic: v roce 2014 převzala společnost TÜV SÜD šest společností – například firmy v Singapuru, Turecku a USA. Společně s těmito akvizicemi investovala společnost TÜV SÜD v předchozím roce celkem přibližně 100 milionů EUR do dalšího rozvoje své obchodní činnosti.

Dr. Matthias J. Rapp, finanční ředitel společnosti TÜV SÜD AG, při prezentaci výroční zprávy společnosti zdůraznil: „TÜV SÜD má dobře zabezpečeno financování a je skvěle připravena na budoucnost: máme k dispozici dostatek finančních prostředků k tomu, abychom i v budoucnu dokázali získávat nové atraktivní oblasti obchodní činnosti a mohli významně investovat do nových technologií.“

Úspěch na širokých základech: všechny oblasti společnosti i regiony zaznamenávají významný růst
K úspěchu dosaženému v hospodářském roce 2014 přispěly všechny segmenty společnosti:
Segment PRŮMYSL zaznamenal nárůst obratu o více než 10 % na 880 milionů EUR, v segmentu MOBILITA vzrostl obrat přibližně o 5 % na 609 milionů EUR a segment CERTIFIKACE zaznamenal nárůst obratu o téměř 6 % na nynějších 488 milionů EUR. Silnou stránkou společnosti je v každém případě její široká působnost: „Síla TÜV SÜD se projevuje jak v tuzemsku, tak i v zahraničí: dokonce i na tuzemském německém trhu s velmi těžkým konkurenčním prostředím jsme dokázali v roce 2014 zvýšit obrat o více než 4 % – a silné impulsy k dalšímu růstu naší obchodní společnosti přicházejí z Asie díky růstu obratu o 11 %, stejně jako ze Severní a Jižní Ameriky, kde jsme zaznamenali růst o téměř 16 %“ , dodává Rapp.

Rozšíření portfolia služeb v oblasti obnovitelných energií
Podstatnou součástí růstu je obsazení důležitých oblastí pro další rozvoj společnosti v budoucnosti. TÜV SÜD v uplynulých letech neustále pracovala na vývoji svých služeb v oblasti obnovitelných energií a především v oblasti větrné energie. „Trh s větrnou energií se neustále zdokonaluje a internacionalizuje“, vysvětluje Stepken. „Nedávno jsme dokončili typovou zkoušku nové větrné elektrárny čínského výrobce Dongfang Electric, která bude používána mimo jiné ve větrném parku Blaiken ve Švédsku.“

S růstem v oblasti větrné energie stoupá také poptávka po zkouškách zařízení. Jen v Německu je v provozu téměř 25.000 pozemních větrných elektráren, které musí být v průběhu dvou let podrobeny zkouškám. V rámci pilotního projektu testovala společnost TÜV SÜD použití dálkově ovládaných dronů osazených kamerami při zkouškách větrných elektráren, přičemž časová náročnost byla v porovnání s dosavadním způsobem provádění zkoušek průmyslovými lezci snížena na čtvrtinu.

Také v oblasti pobřežních větrných elektráren je TÜV SÜD významným hráčem na trhu. V roce 2014 dokončili specialisté společnosti certifikaci nizozemského větrného parku Gemini v Severním moři a společnost získala zakázku na certifikaci projektu pobřežní větrné elektrárny „Sandbank“ u ostrova Sylt. TÜV SÜD bude provádět také certifikaci větrného parku „Nordsee One“ u ostrova Juist zahrnujícího celkem 54 větrných elektráren, který bude po dokončení v roce 2017 zásobovat elektrickým proudem asi 400.000 domácností.

Výhledová strategie: zabezpečení dat pro platformu Průmysl 4.0
Další významnou růstovou oblastí mezinárodního koncernu TÜV SÜD je stálé narůstající digitalizace, která zahrnuje téměř všechny oblasti hospodářství i společnosti.
„Tento vývoj podporujeme v nejrůznějších oblastech tím, že se účastníme pilotních projektů a vyvíjíme vlastní řešení“, zdůraznil Stepken. „Veškerá naše činnost v této oblasti je spojena především s otázkou, jak využít možnosti digitalizace a jak přitom minimalizovat rizika s tím spojená.“

Společnost TÜV SÜD se například účastní technologické iniciativy SmartFactory KL, která testuje praktické využití inovativních informačních a komunikačních technologií v oblasti průmyslové výroby. Specialisté TÜV SÜD přednedávnem na hannoverském veletrhu představili nástin modulární certifikace integrovaných výrobních systémů, které budou využívány v rámci platformy Průmysl 4.0.

TÜV SÜD zajišťuje bezpečnost v oblasti mobility – jak pro nové koncepce pohonů tak pro automatická vozidla
Klemens Schmiederer, který je od února 2015 členem představenstva společnosti TÜV SÜD, zdůraznil, jak je důležité nezávisle prověřit, nakolik jsou pro trh akceptovatelné nové technologie, jako je e-mobilita: „Nabídka hybridních elektrických i plně elektrických vozidel neustále roste. Uživatelé musí mít možnost spolehnout se na údaje o dojezdu a na bezpečnost těchto vozidel. TÜV SÜD proto podporuje výrobce prováděním testů výkonu a spolehlivosti i crash testů. Šest zkušebních laboratoří v Německu, USA, Kanadě, Číně, Koreji a Singapuru vybavených zkušebními zařízeními na stejné úrovni a s totožnými zkušebními procesy jsou našim zákazníkům v těchto oblastech plně k dispozici. Sedmá laboratoř bude v průběhu tohoto roku uvedena do provozu v Japonsku.“

Stejně tak velký potenciál pro TÜV SÜD spatřuje Schmiederer v oblasti „automatických vozidel“:
„Ve fázi vývoje pomáhá naše know-how razit výrobcům cestu v oblasti testování ve veřejné dopravě. O naše know-how je však zájem také v pozdějších fázích procesu za účelem schvalování a provozu.“ Cenné zkušenosti, které mohou být předávány, má TÜV SÜD díky dlouhodobé odborné činnosti v oblasti kolejové dopravy, kde se částečně automatizovaný a plně automatizovaný provoz běžně používají.

Více než 12 milionů technických prohlídek v oblasti automobilů v Německu a Turecku
Na nárůst používání stále komplexnějších technologií v automobilovém průmyslu reaguje společnost TÜV SÜD také provádění technických prohlídek (TP) s využitím nových zkušebních metod. Od 1. července 2015 budou specialisté k testování důležitých bezpečnostních prvků, jako jsou ABS nebo ESP, používat nové zkušební přístroje, takzvané TP adaptéry. 5,3 milionů provedených technických prohlídek vozidel svědčí o stabilní pozici tohoto klasického zkušebního přístroje k testování vozidel na německém trhu; významný nárůst byl zaznamenán na tureckém trhu: téměř sedm milionů provedených technických prohlídek, což představuje 15 % nárůst ve srovnání s předchozím rokem, jehož dosáhla TÜVTURK, dceřiná společnost TÜV SÜD.

Nejstarší organizace TÜV v Německu: téměř 150 let úspěšné činnosti v oblasti ochrany společnosti
Dne 28. ledna 1865 krátce po 13 hodině vybuchl v mannheimském Akciovém pivovaru parní kotel. Město bylo otřeseno tragédií, při níž jeden člověk zahynul a čtyři byli zraněni. Příčinou havárie byl nedostatek vody, příliš vysoký tlak a nedostatečná údržba. Toto neštěstí přimělo místní provozovatele parních kotlů k založení organizace sloužící k zajišťování větší bezpečnosti technických zařízení: v roce 1866 společně založili „Společnost pro dohled a zajištění bezpečnosti provozu parních kotlů se sídlem Mannheimu“, což byla předchůdkyně dnešní TÜV SÜD.

Předseda představenstva Dr. Axel Stepken zdůraznil: „Myšlenka technické bezpečnosti se v Německu zrodila díky založení mannheimské společnosti v roce 1866 – a úkol naší společnosti od té doby zůstává nezměněn: TÜV SÜD se stará o bezpečnost, spolehlivost a udržitelnost technologických zařízení a o to, aby tato zařízení byla přijatelná a bezpečná pro lidi a pro celou společnost. Díky naší práci mohou lidé technice důvěřovat – a zákazníci tak mohou důvěřovat svým dodavatelům, přestože jsou od sebe vzdáleni tisíce kilometrů.“ TÜV SÜD tuto svou společenskou roli v roce 2016 patřičně oslaví jak v Německu, tak po celém světě.

  • Nové rekordní výsledky za rok 2014: Obrat 2,061 miliardy a zisk 187 milionů EUR (upravený zisk EBIT)
  • Globální hráč: TÜV SÜD v současné době zaměstnává více pracovníků v zahraničí než v Německu
  • Rozsáhlé investice: v roce 2014 investovala společnost téměř 100 milionů EUR do budoucího rozvoje a akvizic
  • Růstové trhy: inovativní mobilita, obnovitelné zdroje energie a zabezpečení dat / Průmysl 4.0
  • Zajišťování bezpečnosti od roku 1866: TÜV SÜD v roce 2016 oslaví 150. výročí svého založení

Výroční zprávu TÜV SÜD za rok 2014 si můžete stáhnout tady.