Výsledky ABB za druhé čtvrtletí 2022

Při pohledu na celkové výsledky jsem spokojen, že se nám podařilo dosáhnout výrazného růstu objednávek a marže, plně v souladu s naším dlouhodobým cílem a navzdory tlakům plynoucím z napjaté situace v dodavatelských řetězcích, výlukám v Číně vyvolaným onemocněním covid – 19 a vzrůstající inflací. Toky peněz byly v druhém čtvrtletí vyšší než v prvním a i v druhé polovině roku očekávám dobrou dynamiku.

Björn Rosengren

Podařilo se nám zvýšit objem objednávek o 10 % (srovnatelně o 20 %) a zaznamenali jsme pozitivní vývoj ve všech hlavních zákaznických segmentech. Ačkoli celkový výsledek ovlivnily změny směnných kurzů, srovnatelné zakázky rostly ve všech regionech dvouciferným tempem. Při dvouciferném růstu ve všech oblastech podnikání dosáhl objem přijatých zakázek 8 807 milionů USD, objem nevyřízených zakázek dosáhl rekordní výše 19,5 miliardy USD.

abb

Tržby celkově meziročně poklesly o 3 % (srovnatelně o 6 %). Negativní vliv změn směnných kurzů a změn v portfoliu převážil nad pozitivy, jimiž byla disciplinovaná cenová politika a zvýšené objemy, přičemž růst objemů poněkud zbrzdila napjatá situace v dodavatelských řetězcích. Srovnatelné tržby vzrostly ve všech hlavních oblastech s výjimkou Robotiky a automatizace, kde stejně jako v obchodní jednotce Distribuční řešení došlo k významnému zpomalení dodávek v důsledku nedostatku komponent. Celkově se omezení v dodavatelských řetězcích oproti předchozímu čtvrtletí nepatrně zmírnila, nicméně jsme zaznamenali dočasný tlak na dodávky zákazníkům v Číně, kde výluky zpomalily logistiku o něco více, než se očekávalo. V následujících čtvrtletích očekáváme další pomalé zlepšování dodávek komponent.

Těší mě rovněž, že se nám podařilo zlepšit provozní marži EBITA na 15,5 %. Je pozoruhodné, že naše týmy úspěšně kompenzovaly vlivy vzrůstající inflace, jako jsou náklady na vstupy a na dopravu, prostřednictvím disciplinované cenové politiky a vyšších objemů. V oblasti Procesní automatizace došlo k výraznému meziročnímu zvýšení marže o 180 bazických bodů. Také mě těší výsledky v oblastech Elektrotechnika a Pohony, i když marže oproti loňskému roku poklesly. Nižší provozní výkonnost oblasti Robotika a Automatizace lze přičíst na vrub negativnímu vlivu výluk v Číně a nedostatku polovodičů na realizaci dodávek. Na výsledky měly vliv rovněž nižší než očekávané náklady v jednotce Corporate and Other, pozitivní dopad na marži ve výši přibližně 60 bazických bodů měla i skutečnost, že jsme vystoupili ze staršího projektu a realizovali prodej nemovitostí dříve, než jsme očekávali.

Výnosy z provozní činnosti zahrnovaly položky ovlivňující srovnatelnost ve výši přibližně 250 mil. USD. Patří mezi ně již dříve zmíněné náklady ve výši 195 milionů USD, vyvolané naším vystoupením z největšího ze starších projektů realizovaných v rámci vedlejších činností – konkrétně se jednalo o retrofit hnacích ústrojí.

Ve výnosech se rovněž odráží finanční dopad našeho rozhodnutí opustit ruský trh, které bylo vyvoláno probíhající válkou na Ukrajině a dopadem souvisejících mezinárodních sankcí. Zahájený proces ukončení zbývajících aktivit v Rusku vyvolal náklady ve výši 57 milionů USD, z nichž 23 milionů USD ovlivní peněžní toky ve třetím čtvrtletí.

Rozvaha je stabilní, i když peněžní toky z provozní činnosti v rámci pokračujících operací meziročně poklesly na 385 milionů USD, a to zejména v důsledku vyššího nárůstu čistého pracovního kapitálu. Přesto jsme pokračovali v realizaci našeho programu zpětného odkupu akcií a těsně po uzavření druhého čtvrtletí jsme úspěšně splnili závazek vrátit akcionářům zbývající 1,2 miliardy dolarů – z celkových 7,8 miliardy dolarů – z výnosů z prodeje jednotky Energetika (Power Grids). Nyní budeme pokračovat v realizaci našeho probíhajícího programu zpětného odkupu akcií ve výši až 3 miliardy dolarů.

V důsledku volatility finančních trhů jsme se rozhodli odložit plánovaný vstup naší jednoky E-mobilita na burzu (IPO). Tržní podmínky budeme nadále sledovat a jakmile nabydou konstruktivní podoby, budeme v krocích vedoucích ke kótování jednotky na švýcarské burze SIX pokračovat. Mezitím se tým jednotky E-mobilita v návaznosti na dřívější investici před třemi lety dohodl na získání kontrolního podílu ve společnost Numocity, přední digitální platformě pro nabíjení elektromobilů v Indii. Tato transakce umožňuje jednotce E-mobility využít regionální příležitosti plynoucí z rostoucí poptávky po nabíjecích řešeních pro dvoukolová a tříkolová vozidla, osobní automobily a lehká užitková vozidla. Po uzavření druhého čtvrtletí jsme se rozhodli vyčlenit podnik Accelleron (Turbocharging) a pokud tento krok schválí mimořádná valná hromada, uvést jej 3. října na burzu SIX Swiss Exchange. Mám z toho radost, protože tento krok akcionářům umožní plně realizovat hodnotu společnosti Accelleron a společnosti ABB se bude moci soustředit na své klíčové oblasti – automatizaci a elektrotechniku.

Björn Rosengren
Björn Rosengren, generální ředitel ABB

Výhled do budoucna
Ve třetím čtvrtletí roku 2022 očekáváme dvouciferný růst srovnatelných tržeb a postupné zlepšení provozní marže EBITA, bez pozitivního dopadu zvláštních položek ve druhém čtvrtletí ve výši 60 bazických bodů.

V celém roce 2022 očekáváme stabilní zlepšování marže směrem k cíli pro rok 2023 ve výši nejméně 15 %, podpořené zvýšenou efektivitou danou zaváděním plně decentralizovaného provozního modelu a zaměřením na výkonnost ve všech oblastech našeho podnikání. Očekáváme rovněž, že se na výsledcích projeví pozitivní dynamika trhu a velký objem našich nevyřízených zakázek.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 105 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male