Výsledky programu DOPRAVA 2020+ vyhlášeny – podpořeno bude 36 projektů

logo Tačr

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky 4. veřejné soutěže v rezortním programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. Soutěž potvrdila velký zájem českých univerzit, výzkumných organizací, podniků a dalších subjektů o program DOPRAVA 2020+. Do první veřejné soutěže, vyhlášené Technologickou agenturou České republiky společně s Ministerstvem dopravy ČR v roce 2019, bylo podáno celkem 141 projektů, v letech následujících už šlo o přibližně dvě stě návrhů projektů ročně. Do letošní, aktuálně ukončené čtvrté veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené 6. dubna 2022, bylo podáno 198 návrhů projektů.

Výsledky programu DOPRAVA 2020+ vyhlášeny – podpořeno bude 36 projektů
Zájem o možnost využít financování z programu DOPRAVA 2020+ a řešit jeho prostřednictvím výzkumné projekty tak ani v letošním roce nepolevuje. Formální podmínky pro postup do další fáze hodnocení splnilo 190 návrhů projektů, po odborném posouzení a s ohledem na celkovou alokaci pro tuto soutěž bylo rozhodnuto o podpoře celkem 36 návrhů projektů v celkové výši podpory 509 676 547 Kč. Alokace pro soutěž byla oproti dřívějším předpokladům navýšena o dodatečných 15 mil. Kč a mohlo tak být podpořeno více projektů doporučených odbornými hodnotiteli k realizaci. Úspěšné projekty zahájí realizaci v roce 2023, čerpat na jeden projekt lze obecně až 50 mil. Kč podpory.

Hlavním cílem Ministerstva dopravy, které vznik programu iniciovalo a definuje jeho zaměření, je podporovat realizaci projektů směřujících k praktickým výsledkům. Ty pak mohou být uplatnitelné v rámci zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti. Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoji automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat. Aktuálně podpořené projekty se tak týkají bezpečnosti železničního a leteckého provozu, technologií pro dopravní stavby či diagnostiky mostních konstrukcí, čisté mobility včetně využití vodíku, ale také například zpracování tzv. velkých dat pro sledování silniční sítě, výzkumu senzorů pro autonomní vozidla či komunikace mezi vozidly.

ADK

Reklama

Z pohledu budoucího vývoje v oblasti autonomní mobility, inteligentních dopravních systémů či obecně chytré a čisté mobility budoucnosti je mezi vybranými projekty k realizaci zhruba čtvrtinové zastoupení projektů s tímto tematickým zaměřením. Jako příklad lze vybrat alespoň několik z nich – problematice použití družicové navigace v souvislosti s autonomními automobily se bude věnovat projekt „Monitoring RTK sítí pomocı́ Galileo HAS pro přesnou a spolehlivou lokalizaci autonomních vozidel“, možné problémy v budoucí koexistenci autonomních a konvenčních vozidel na silnicích bude řešit projekt „Hodnocení chování automatizovaných vozidel z pohledu dodržování etických a právních principů ve smíšeném provozu“. Podpořeny jsou také dva projekty se zacílením na vodíkovou mobilitu, a to jak na železnici, tak na pozemních komunikacích. Jde o projekty „Vývoj vodíkové posunovací lokomotivy“ a „ESO – Vozidlo kategorie N1 s pohonem na vodíkové palivové články“. Alternativním palivům se věnuje řada dalších projektů, například „Výzkum a vývoj pokročilých kompozitních nádrží pro alternativní paliva“, „Výroba pokročilých biopaliv zpracováním Fischer Tropschových vosků“ či „Zvýšení bezpečnosti trakčních baterií v dopravě“. Na zařízení nezbytných pro správnou činnost inteligentních dopravních systémů se pak zaměří projekt „Prediktivní diagnostika technologických zařízení ITS s využitím přístupů AI“.

Seznamy projektů a další informace naleznete v tiskové zprávě Technologické agentury České republiky.

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR
ministerstvo dopravy