Vysoké učení technické v Brně zve na kulatý stůl Technika versus etika

Vliv a přínos technologií je dnes třeba sledovat nejen z hlediska lidského pokroku v oblasti vědy a techniky. Je nutné na ně nahlížet i okem problematiky, jak konkrétně ovlivňují lidskou společnost a jakým směrem by se jejich vývoj měl dále ubírat. Proto Vysokého učení technické v Brně (VUT) organizuje kulatý stůl Technika versus etika: Proměny společenské odpovědnosti vzdělávacích institucí, který se koná 16. 5. 2023 v 16 hodin ve dvoraně rektorátu VUT. Akce je určena i pro veřejnost.

Cílem debaty je odhalit širokou škálu názorů na problematiku z různých úhlů pohledu. Přední experti budou diskutovat o nejasných a kontroverzních vazbách na dané téma se snahou o dosažení závěru, jakou roli by technologie, tudíž i vzdělávací instituce s technickým zaměřením, ve společnosti měly mít.

Kulatý stůl VUT etika

Debatou hosty provede moderátorka Soňa Baranová a u kulatého stolu spolu zasednou tito odborníci:

Miloslav Druckmüller
Matematik, astrofyzik, fotograf, horolezec a cyklista z Fakulty strojního inženýrství VUT. Známý je především vytvořením své unikátní metody fotografování sluneční koróny, čímž oživil zájem vědců o studium Slunce prostřednictvím úplných zatmění.

Břetislav Lipový
Lékař, výzkumný pracovník v oblasti regenerativní medicíny, aplikace pokročilých biomateriálů, vývoje nových antimikrobiálních látek a znalec etických a právních aspektů preklinického a klinického výzkumu. Působí na Klinice popálenin a plastické chirurgie FN Brno a LF MU a je doktorandem na CEITEC VUT.

Kateřina Nedbálková
Socioložka se zaměřením na třídu, nerovnost, kriminalitu a genderová studia. V současnosti působí na Fakultě sociálních studií MU a je autorkou knih Tichá dřina: dělnictví a třída v továrně Baťa (Display 2021) a Pracovat (Display 2023).

Lukáš Pilka
Digitální designér a mediální teoretik věnující se interaktivnímu a komunikačnímu designu, současným technologiím, novým médiím a překryvům těchto oblastí se světem výtvarného umění. V současnosti je doktorandem programu Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM.

Ladislav Janíček
Rektor VUT, letecký inženýr, vysokoškolský pedagog a manažer, který se od svého nástupu do vedení VUT mimo jiné zasazuje o odbornou debatu k podpoře technického vzdělávání jako společenské priority v ČR i EU.

Ivo Štěpánek
Ředitel Technického muzea v Brně Ivo Štěpánek, předseda Komise konzervátorů, restaurátorů při Asociaci muzeí a galerií České republiky, člen Českého výboru ICOM (International Council of Museums).

Reklama

Kulatý stůl je doprovodným programem výstavy „Není TESLA jako Tesla“, kterou je možné navštívit v Technickém muzeu v Brně do 30. prosince 2023. Cílem výstavy je nejen připomenout život a dílo samotného vynálezce, ale především ukázat historii bývalého národního podniku TESLA a prezentovat širokou škálu elektrotechnických součástek a výrobků pocházející z jeho podniků a závodů.

Zdroj zprávy: VUT Brno
VUT Brno