Vyšší produktivita v posledním stádiu obrábění žáruvzdorných materiálů (HRSA)

sandvik s205

Sandvik Coromant S205 je nová nástrojová třída s CVD povlakem (nanášeným chemickou depozicí z plynné fáze) vyvinutá pro aplikace v oblasti soustružení HRSA, konkrétně pro poslední stádium obrábění dílů letadlových motorů. Tato nástrojová třída umožňuje zvýšení produktivity, jelikož při jejím použití lze polodokončovací a dokončovací operace provádět při vyšších řezných rychlostech, aniž by byly nutné jakékoli kompromisy z hlediska životnosti nástroje.

sandvik coromant S205

S205 je nová nástrojová třída s povlakem nanášeným chemickou depozicí z plynné fáze (CVD) vyvinutá pro aplikace v oblasti soustružení žáruvzdorných slitin. Nástrojová třída S205 otevírá cestu ke zvýšení produktivity, jelikož při jejím použití lze polodokončovací a dokončovací operace provádět při vyšších řezných rychlostech, aniž by byly nutné jakékoli kompromisy z hlediska tolerancí a požadavků na kvalitu povrchu.

Výhody nástrojové třídy S205:

  • O 30-50% vyšší řezné rychlosti než u konkurenčních výrobků, aniž by docházelo ke snížení životnosti nástroje
  • Vyšší řezné rychlosti přinášejí zvýšení produktivity
  • Vynikající odolnost proti opotřebení hřbetu a adheznímu otěru se promítá v delší životnosti nástrojů

 

Podívejte se, zda tato nástrojová třída odpovídá potřebám vaší výroby.

Zdroj zprávy: Sandvik Coromant