Schunk: Vyšší účinnost díky automatickému odjehlování

odjehlování

Aby se dosáhlo čistých konečných produktů, musí být během procesů řezání kovu a odlévání spolehlivě odstraněny ostré hrany, nerovnosti nebo přesahy. Dosud bylo této požadované citlivosti dosaženo pouze ručním obráběním. Nyní však mohou uživatelé svůj proces odjehlování posunout na další úroveň jeho automatizací. Společnost SCHUNK, vedoucí firma v těchto kompetencích, rozšířila své portfolio pro robotické odstraňování materiálu. Dosahuje dokonalých výsledků obrábění, zvyšuje efektivitu, šetří náklady a zbavuje zaměstnance tvrdé a unavující práce.

schunk odjehlováníSCHUNK nabízí nástroje pro jakýkoli případ aplikace pro automatizaci odjehlovacích úkolů. Cíl: perfektní výsledky odjehlování, vyšší efektivita při nižších nákladech a ergonomické pracovní stanice.

V kovozpracujícím průmyslu se odjehlování obvykle provádí jako další pracovní krok se zvýšeným logistickým a personálním úsilím. Současně se již mnoho robotických systémů používá k nakládání a vykládání obráběcích strojů. To je přesně místo, kde přicházejí nové produkty SCHUNK. Protože roboty dokážou víc než nakládání a vykládání, lze je použít také pro automatické odjehlování. Odjehlování obrobků lze provádět současně s obráběním dalšího obrobku, čímž se ušetří další pracovní krok. Simultánní odjehlování snižuje časy výroby komponentů a jednotkové náklady a přispívá k lepšímu využití stávajících robotů pro nakládání a vykládání. Opakovaná přesnost robota také zajišťuje konzistentní reprodukovatelné výsledky. Díky robotům přiděleným ke špinavým monotónním úkolům budou zaměstnanci, kteří pracují společně s nimi, těžit z větší bezpečnosti a lepší ergonomie. S novými nástroji SCHUNK mohou uživatelé těžit ze všech těchto výhod.

schunk cdbFlexibilní použití: jednotka CDB vyhovuje regulovatelnosti v axiálním i radiálním směru a může být vybavena běžnými odhjehlovacími čepelemi.

Vhodná řešení pro každý případ použití
S nástroji CRT, RCV a CDB vyvinula firma SCHUNK pro různé úlohy odjehlování tři jednotky, jež poskytují optimální nástroj pro jakoukoli aplikaci. Pneumaticky poháněný pilník CRT je zvlášť vhodný pro malé a úzké geometrie nástrojů. I v těžko přístupných oblastech, jako jsou štěrbiny, rohy nebo drážky, lze zbytečné hrany přesně odstranit a vyčistit bez jakýchkoli zbytků. Úhel kompenzace +/– 1,8 mm spolehlivě kompenzuje nepřesnosti polohy a tolerance obrobku a robota. Protože pilník může být vybaven konvenčními čepelemi pilníku, lze stávající materiál znovu použít a pohodlně provést přechod na automatizované procesy.

Pneumatické odjehlovací vřeteno RCV je v současnosti nejrobustnějším produktem na trhu a dokazuje své schopnosti při čištění polotovarů a frézovaných dílů. Jelikož lze použít různé rotační nástroje, lze vřeteno RCV flexibilně použít pro různé úlohy odjehlování. Díky své robustnosti a vysoké kvalitě lze s vřetenem RCV dosáhnout trvale dobrých výsledků obrábění. Lopatkový motor zkracuje strojní časy s vysokým momentem a krátkým časem zastavení a proto zajišťuje vyšší výkon.

schunk crtPneumaticky poháněné pilníky CRT mají všestranné použití a jsou zvlášť vhodné zejména pro malé a úzké geometrie nástrojů.

Jednotka CDB také usnadňuje přechod z manuálních na automatické procesy. Poprvé lze použít osvědčené ručně vedené odjehlovací čepele a nejsou nutné další investice do nových materiálů. Díky rovnoměrnému zvednutí nástroje a možnosti automatické výměny čepele je doba nastavení příjemně krátká a proto lze ekonomicky zpracovat i malé série. Jednotka vyhovuje regulovatelnosti v axiálním i radiálním směru a je vhodná pro odjehlování různých obrobků. Lze snadno obrobit různé materiály, jako jsou plasty, hliník, ocel nebo mosaz, stejně jako různé geometrie.

Všechny zmíněné produkty jsou kardanově uložené. Vyhovění nástrojů lze upravit jejich aktivací pneumatickým tlakem. Proto je zajištěna funkce variabilního vyvážení a znatelně se snižuje práce s programováním robota. Uvedení do provozu se provádí velmi rychle a snadno. S volitelně dostupnou fixací osy y mohou uživatelé přecházet z oscilační kompenzace na radiální kompenzaci. Tato flexibilita zajišťuje efektivní obrábění i při různých geometriích obrobků. Méně odpadů, výrazně zkrácené prostoje a jen velmi omezená potřeba náhradních dílů jsou pozitivní výsledky automatizovaného procesu. Dopad těchto výsledků bude zřetelný v úspoře nákladů.

schunk RCV

Obzvláště robustní: pneumatické odjehlovací vřeteno RCV je dokonale vhodné pro všechny druhy odjehlovacích operací s rotujícími nástroji a proto jej lze použít k obrábění různých geometrií obrobků.

Portfolio společnosti SCHUNK doplňují další produkty, které otevírají další oblasti použití. Ukázalo se, že kompenzační jednotka PCFS je všestranná. Pokud musí být obrobek obráběn předem definovanou silou, poskytuje jednotka PCFS cenné služby. Jednotka je univerzálně použitelná a zajišťuje, že konzistentně vyhovující síla působí v jakékoli poloze. To je umožněno použitím snímače polohy. Kompenzuje váhovou sílu společně s tlakovými regulačními ventily poskytnutými zákazníkem. PCFC lze kombinovat s různými nástroji, a proto je vhodná pro četné účely použití.

S novými odjehlovacími nástroji doplňuje SCHUNK své portfolio koncových nástrojů o další moduly. Uživatelé jsou navíc během procesu navrhování optimálně podporováni: zákazníci si mohou svou aplikaci předem otestovat v novém aplikačním centru SCHUNK CoLab. SCHUNK provádí analýzu proveditelnosti obráběcího úkolu a usnadňuje tak přechod na automatizované obrábění. Každý, kdo se chce dozvědět více o výhodách nových řešení a chce se osobně podívat jak vše funguje, může požádat konzultanta terénní služby SCHUNK, aby ve svých prostorách zdarma uspořádal přehlídku SCHUNK Roadshow s novými nástroji.

Zdroj zprávy: SCHUNK
SCHUNK